ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jitludda Santa"

จำนวน 79 รายการ
COLAร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย มข.

บุคลากร COLA KKU ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มข.” เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพิ่มทักษะการทำงาน

19 ส.ค. 2562    Jitludda Santa    121

COLA KKUที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

COLA KKU ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน รายงานความก้าวหน้าโครงการคาร์บอนต่ำสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนฯ

22 ก.ค. 2562    Jitludda Santa    119

COLAสรุปบทเรียน SMART TAIPEI มุ่งสู่ SMART COLA

COLA KKU สรุปบทเรียน SMART TAIPEI มุ่งสู่ SMART COLA ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด OKR (Objective Key Result) ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Transformation)

22 ก.ค. 2562    Jitludda Santa    110

COLA KKUร่วมทำบุญและยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ41 ปี คณะมนุษย์ฯ มข

ผู้บริหาร COLA KKU ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

22 ก.ค. 2562    Jitludda Santa    112

COLA จับมือธนาคาร BCEL สปป.ลาว ยกระดับบุคลากรพร้อมรับยุคดิจิทัล

COLA KKU พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรจากธนาคาร BCEL จาก สปป.ลาว ผ่านหลักสูตร “An Executive Training Program on Corporate and Private Banking Services and the Trends of Investment in ASEAN

19 ก.ค. 2562    Jitludda Santa    210

COLA KKUร่วมถอดบทเรียนขอนแก่นโมเดลสู่เวทีเสวนา“โลกเปลี่ยน เมืองปรับ"ฯ

ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมถอดบทเรียนของขอนแก่นโมเดล สู่เวทีเสวนา “โลกเปลี่ยน เมืองปรับ” การขยายผลสู่การพัฒนาเมืองอื่น ๆ" ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

1 ก.ค. 2562    Jitludda Santa    197

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

20 มิ.ย. 2562    Jitludda Santa    255

COLAร่วมงานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่9 ณ มรภ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เข้าร่วมงานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

17 มิ.ย. 2562    Jitludda Santa    162

มข.ผนึกมหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะ นำร่อง 19 จังหวัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ 6 สถาบันหลักของไทย เครือข่ายพันธมิตรพัฒนาเมือง “City Development Alliance: CDA” สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะนำร่อง 19 จังหวัด

7 มิ.ย. 2562    Jitludda Santa    634

นศ.COLA เข้ารับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานวันนักกิจกรรม มข. ปี2562

นศ.COLA เข้ารับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

5 มิ.ย. 2562    Jitludda Santa    191


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz