ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jitludda Santa"

จำนวน 79 รายการ
คณาจารย์COLA KKU ร่วมการนำเสนองานวิจัยของ The Asia Foundation-Thailand

คณาจารย์ COLA KKU ร่วมการนำเสนองานวิจัยของ The Asia Foundation-Thailand

5 มิ.ย. 2562    Jitludda Santa    129

นศ.COLAคว้า3รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน

นักศึกษา COLA KKU คว้า 3 รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากเวทีนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

5 มิ.ย. 2562    Jitludda Santa    358

อ.COLAรับคัดเลือกเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์จาก วช.ร่วมโครงการฯที่ญี่ปุ่น

ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ อาจารย์ประจำ COLA KKU ได้รับคัดเลือกเป็น "นักวิจัยรุ่นเยาว์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์" จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Prog

30 พ.ค. 2562    Jitludda Santa    172

ศิษย์เก่าCOLAเปิดตัวมหาวิชชาลัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียมที่แรกของอีสาน

สสส.เปิดตัว"มหาวิชชาลัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียม" แห่งแรกของภาคอีสาน ผลงานการบริหารของศิษย์เก่า COLA KKU สร้างกลไกความเท่าเทียมและยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น

30 พ.ค. 2562    Jitludda Santa    155

COLA ร่วมมือ REG KKU แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือการทำงานส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

19 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    342

COLA KKU ลงนามในสัญญาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ITA จ.เลย ต่อเนื่องปีที่ 2

จังหวัดเลย มอบความไว้วางใจให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาในการประเมินและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่งของจังหวัดเลย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

13 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    1291

COLAสร้างความก้าวหน้าและทันสมัยในการทำงานให้กับบุคลากรด้วยระบบ KKU MIS

COLA KKU ขานรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งปรับเปลี่ยนการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สร้างความก้าวหน้าและทันสมัยด้วยเทคโนโลยี KKU MIS

11 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    263

นักศึกษาCOLAได้รับคัดเลือกเป็น1ใน80คน นศ.ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่5

นักศึกษา COLA KKU ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 80 นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 (The 5th NIDA camp)

11 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    339

COLAพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมนำเกณฑ์EdPExสู่การบริหารองค์กร

COLA KKU พัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมในการนำเกณฑ์ EdPEx สู่การบริหารจัดการองค์กร

11 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    281

COLA-KKU ขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เวียดนาม

COLA-KKU ขยายความร่วมมือทางวิชาการและประชุมเตรียมความพร้อมหนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เวียดนาม

10 พ.ค. 2561    Jitludda Santa    1425


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz