ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jitludda Santa"

จำนวน 79 รายการ
COLA KKU ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.

COLA KKU ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.

21 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    339

COLA KKU ร่วมงานเปิดพื้นที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ KKU Maker space

COLA KKU ร่วมงานเปิดพื้นที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร หนุน Thailand 4.0 กับโครงการ KKU Maker space มากกว่าค้นคว้าตำราเรียน

21 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    403

COLA KKU ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ NEPhReC 2018

COLA KKU ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ The 10th Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

18 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    337

COLA KKU ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ บริษัท ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด

COLA KKU ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ บริษัท ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด

18 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    405

COLA แสดงความยินดี ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

ครอบครัว COLA KKU แสดงความยินดีกับ ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ฯ

18 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    503

อาจารย์COLAบรรยาย"ศาสตร์พระราชากับหลักธรรมาภิบาลฯ"

อ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม อาจารย์ประจำ COLA KKU บรรยาย "ศาสตร์พระราชากับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี" ในโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

13 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    440

กองบรรณาธิการวารสารการบริหารท้องถิ่น ประชุมยกระดับพัฒนาคุณภาพวารสารฯ

กองบรรณาธิการวารสารการบริหารท้องถิ่น ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 12

12 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    435

COLA KKU ประชุมร่วมเทศบาลนครขอนแก่นมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

COLA KKU ประชุมระดมความคิดร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น พัฒนาข้อเสนอโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen : Low-cabon City) มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

9 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    372

COLA KKU นำเสนอโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ต่อ จ.มุกดาหาร

COLA KKU นำเสนอแผนงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์ “การตลาดนำการผลิต”

8 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    461

COLA KKU พัฒนาคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

COLA KKU พัฒนาคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รุ่นที่ 5

7 มี.ค. 2561    Jitludda Santa    404


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz