ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !”

วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หมู่บ้านประมง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และอุทยานหินช้างสี บุญโฮมฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น

7 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    82

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบรางวัลผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    73

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร สังกัดกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

7 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    77

คณะสัตวแพทย์ มข.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในบ้านโนนม่วง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2562

30 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    212

วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์

28 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562

30 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    98

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมให้บริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

26 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

30 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    88

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

26-27 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาฯ

30 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    73

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพสุนัข ณ ตลาดต้นตาล

20 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพสุนัข ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมเพื่อกลุ่มคนรักสุนัขที่เลี้ยงและสนใจเลี้ยงสุนัขในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

26 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    92

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

24 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    74

คณะสัตวแพทย์ มข.ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลฯ

19 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

24 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    277


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz