ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

16 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

18 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    102

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข

วันที่ 8 และ 15 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข

16 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    107

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

16 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    103

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศบังคลาเทศ

11 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2562

12 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    100

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY

6 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY จังหวัดขอนแก่น

11 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    71

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยง

5 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงในชุมชนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

10 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    94

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

5 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

6 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    110

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ KKU CSV ม.ขอนแก่นสร้างคุณค่าแก่สังคม

5 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างคุณค่าแก่สังคม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

6 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    104

คณะสัตวแพทยศาตร์ มข. เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ

3 กันยายน​ 2562 คณะสัตวแพทยศาตร์ มข. เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

4 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    122

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ

2 กันยายน​ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    110


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz