ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ

1 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง

2 ก.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    84

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านโภชนาการในสัตว์เล็ก

29 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านโภชนาการในสัตว์เล็ก

30 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    103

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ E-learning ฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อ E-learning เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา”

30 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    119

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

30 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    95

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดพิธีมอบเน็คไทด์และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเน็คไทด์และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

27 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    125

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

27 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    92

คณะสัตวแพทย์ มข.ถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

19 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    125

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

15 สิงหาคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาของคณะ ได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียนมากราบไหว้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ สำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์

19 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    102

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2562

15 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทดลองที่คณะได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

19 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    95

คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมความยินดี 40 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยฯ (ท่าพระ)

15 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

19 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    92


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz