ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทย์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4

8 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการสัตวแพทย์

13 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    116

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562

2 – 8 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562 โดยให้บริการตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดป้องกันพยาธิหนอนหัวใจฟรี

9 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    200

คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง–พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

8 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    137

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Veterinary Friendship 2019

4 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Veterinary Friendship 2019 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติที่เดินทางมาทำการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน

6 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    156

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมฯ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย

4 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

6 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    105

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน

2 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าและสัตว์แปลก

6 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    105

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์ฯ ครั้งที่ 2

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานภายในคณะ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการบริหารจัดการกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    127

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา

1 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา เพื่อประมวลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อจัดทำ มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

2 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    109

คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล

1 ส.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    110

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา

28 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

31 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    124


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz