ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์ฯ

25 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานภายในคณะ

31 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    99

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศจีน

22 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562

25 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    130

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

19 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 33” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

22 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    138

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

18 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะ ให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะกับคณาจารย์

22 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    102

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ

16-17 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ ปี พ.ศ. 2563-2566 เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของคณะผู้บริหารคณะเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารคณะในอีก 4 ปี

22 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    91

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13”

ระหว่างวันที่ 14–17 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2562

19 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    121

คณะสัตวแพทย์ มข.ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์จากนิวซีแลนด์

10 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์แลกเปลี่ยนจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

18 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    107

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดอบรมผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม"การผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน"

15 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    171

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด

เมื่อวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    294

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ปีการศึกษา2561

3 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

12 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    107


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz