ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2562

8 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2562 ณ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

9 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    123

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

4 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อออกพื้นที่ในการรับบริจาคโลหิตสุนัข ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

9 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    121

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

1 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

2 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    164

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 15

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 15 ช่วยชุมชน ที่จังหวัดหนองคาย

2 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    269

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจ EdPEx

18 มิถุนายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคณะ

21 มิ.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    155

คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งที่สูงขึ้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

12 มิ.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    209

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ กับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

11 มิ.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    163

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

29 เมษายน – 7 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

11 มิ.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    183

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

5 มิถุนายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 จำนวน 133 ต้น ประกอบด้วยต้นยางนา ต้นมะค่า ต้นไผ่ และต้นตะเคียน

6 มิ.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    157

คณะสัตวแพทย์ มข.แสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

31 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

4 มิ.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    155


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz