ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิต

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

31 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    146

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกรวยจราจรให้แก่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

24 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกรวยจราจรให้แก่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการขอบคุณในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

28 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    107

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีก

16-18 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

21 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    151

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 27”

15 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 27”

16 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    183

กิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

14 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงงาน

16 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    153

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้ง

13 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้งคณะ

14 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    168

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ปี 2562

10 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

14 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    112

โครงการนำเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

2 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

3 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    147

ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข.เป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า ณ ออสเตรเลีย

19-21 เมษายน 2562 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Table Top, New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

2 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    170

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก

30 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    209


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz