ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

14 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

30 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    151

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ(มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2

28 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 เนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการสถาปนาคณะ

30 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    176

ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

20-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

26 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    193

คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

23 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ณ ลานอเนกประสงค์วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

24 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    160

แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน

21 มีนาคม 2562 แนะนำ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน

22 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    241

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (CAST-SWU ) สาธารณรัฐประชาชนจีน

18 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    219

ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมเป็นกรรมการกีฬาขี่ม้า สาธาณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Dangshan, สาธาณรัฐประชาชนจีน

17 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    234

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

10 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าห้องสมุดคณะ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

11 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    197

คณะสัตวแพทย์ มข. เปิดบ้านต้อนรับสถาบันกวดวิชา One Up Academy

5 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถาบันกวดวิชา One Up Academy

10 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    211

คณะสัตวแพทย์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge

1 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor เพื่อเสริมทักษะพัฒนาผลเรียนและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมในการรับเข้ารอบต่างๆ ในระบบ TCAS

2 เม.ย. 2562    Yunyong Vangprecha    191


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz