COLAจับมือWaseda University จัดประชุมวิชาการ CIGAR2021ครั้งแรกในเอเชีย

COLA KKU จับมือกับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CIGAR 2021 ครั้งแรกในเอเชีย

13 ต.ค. 2562    74

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019 การประชุมสุดยอดผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

7 ต.ค. 2562    156

นครขอนแก่นมอบให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ณ เปรู

นครขอนแก่น มอบหมายให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ณ San Borja กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

4 ต.ค. 2562    109

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดูงานหอสมุด มข.ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ 24 ชม

เป็นเวลา 6 ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการพื้นที่นั่งอ่านของห้องสมุดเป็นพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง

4 ต.ค. 2562    200

สำเร็จ KKU Smart Learning ดันโรงเรียนในเครือข่าย รับรางวัลระดับชาติ

KKU Smart Learning ร่วมนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-school mentoring) พร้อมโรงเรียนในเครือข่าย SAO LAO Model คว้ารางวัล Best Award ปี 62

1 ต.ค. 2562    375

หอสมุด มข.พัฒนานวัตกรรมสีเขียว PM 2.5 Smart Sensor ด้วยเทคโนโลยี IoT

สำนักหอสมุด ต่อยอดนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

1 ต.ค. 2562    769

อาจารย์ COLA KKU ติวเข้ม เตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ COLA ติวเข้ม เตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์”

27 ก.ย. 2562    105

สปสช. ดูงานด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด

สปสช. ดูงานด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด

27 ก.ย. 2562    106

COLA KKUเจรจาความมือด้าน Digital Governance กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

ผู้บริหาร COLA KKU เจรจาความมือด้าน Digital Governance กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

21 ก.ย. 2562    181

COLA ร่วมประชุมสุดยอดคณบดีด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ ณ ประเทศจีน

คณบดี COLA KKU ร่วมการประชุมสุดยอดคณบดีด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ “The 2019 Deans Forum on Management Education & Summit Forum on Discipline Development” ณ ประเทศจีน

19 ก.ย. 2562    120


previous123456789...195196next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz