COLAพัฒนาผู้บริหารบุคลากรBCELผ่านหลักสูตรExecutive Training Program-

COLA KKU พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรจากธนาคาร BCEL จาก สปป.ลาว ผ่านหลักสูตร “An Executive Training Program on Corporate and Private Banking Services and the Trends of Investment in ASEAN

19 ก.ค. 2562    0

สมาชิกแปลงผักปลอดภัยฯ สร้าง“ตู้เย็นธรรมชาติใบใหญ่”ข้างออฟฟิศ-

เครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สร้างตู้เย็นผักธรรมชาติใบใหญ่ข้างสำนักงานอย่างได้ผล เข้าสู่ปีที่ 8 ถึงวันเก็บถั่วลิสงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคีวิถีพอเพียง ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุขในที่ทำงาน

19 ก.ค. 2562    0

“ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” ปลุกจิตสำนึกสร้างยุวบรรณารักษ์-

“ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” ปลุกจิตสำนึกสร้างยุวบรรณารักษ์ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

15 ก.ค. 2562    0

มข.จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรผลิตสื่อเรียนรู้ยุคดิจิทัล-

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเรื่อง การจัดการและการวางแผนการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรเครือข่ายผลิตสื่อและอีเลิร์นนิ่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

13 ก.ค. 2562    0

KKBS ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ-

4 สถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ เดินหน้าขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย พร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

3 ก.ค. 2562    0

COLAร่วมถอดบทเรียนขอนแก่นโมเดลสู่เวทีเสวนา“โลกเปลี่ยน เมืองปรับ"ฯ-

ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมถอดบทเรียนของขอนแก่นโมเดล สู่เวทีเสวนา “โลกเปลี่ยน เมืองปรับ” การขยายผลสู่การพัฒนาเมืองอื่น ๆ" ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

1 ก.ค. 2562    0

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation-

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

20 มิ.ย. 2562    0

4 ปีกับโครงการ “น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่าที่มอดินแดง”-

กิจกรรมเพื่อร้อยรัดความผูกพันและปลูกฝังจิตอาสาของครอบครัวมอดินแดงเริ่มผลิดอก หวังการสานต่อจากเลือดสีอิฐให้โครงการก้าวเดินต่อไป

13 มิ.ย. 2562    0

มข.จับมือ6สถาบันหลักของไทย ร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะนำร่อง19จังหวัด-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ 6 สถาบันหลักของไทย เครือข่ายพันธมิตรพัฒนาเมือง “City Development Alliance: CDA” สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะนำร่อง 19 จังหวัด

7 มิ.ย. 2562    27

อ.COLAรับคัดเลือกเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์จาก วช.ร่วมโครงการฯที่ญี่ปุ่น-

ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ อาจารย์ประจำ COLA KKU ได้รับคัดเลือกเป็น "นักวิจัยรุ่นเยาว์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์" จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Prog

30 พ.ค. 2562    1


previous123456789...4041next

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz