COLAพัฒนาผู้บริหารบุคลากรBCELผ่านหลักสูตรExecutive Training Program

COLA KKU พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรจากธนาคาร BCEL จาก สปป.ลาว ผ่านหลักสูตร “An Executive Training Program on Corporate and Private Banking Services and the Trends of Investment in ASEAN

19 ก.ค. 2562    53

สมาชิกแปลงผักปลอดภัยฯ สร้าง“ตู้เย็นธรรมชาติใบใหญ่”ข้างออฟฟิศ

เครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สร้างตู้เย็นผักธรรมชาติใบใหญ่ข้างสำนักงานอย่างได้ผล เข้าสู่ปีที่ 8 ถึงวันเก็บถั่วลิสงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคีวิถีพอเพียง ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุขในที่ทำงาน

19 ก.ค. 2562    147

“ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” ปลุกจิตสำนึกสร้างยุวบรรณารักษ์

“ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” ปลุกจิตสำนึกสร้างยุวบรรณารักษ์ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

15 ก.ค. 2562    247

มข.จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรผลิตสื่อเรียนรู้ยุคดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเรื่อง การจัดการและการวางแผนการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรเครือข่ายผลิตสื่อและอีเลิร์นนิ่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

13 ก.ค. 2562    265

KKBS ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ

4 สถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ เดินหน้าขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย พร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

3 ก.ค. 2562    245

COLA KKUร่วมถอดบทเรียนขอนแก่นโมเดลสู่เวทีเสวนา“โลกเปลี่ยน เมืองปรับ"ฯ

ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมถอดบทเรียนของขอนแก่นโมเดล สู่เวทีเสวนา “โลกเปลี่ยน เมืองปรับ” การขยายผลสู่การพัฒนาเมืองอื่น ๆ" ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

1 ก.ค. 2562    107

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

20 มิ.ย. 2562    162

ศิลปกรรมศาสตร์ มข. ผู้นำทางวิชาการศิลปกรรมของลุ่มน้ำโขง

ผนึกกำลัง 28 สถาบันสู่แนวคิดศิลปะสร้างโลก Arts Create the World ในเวทีวิชาการ FAR 5 Conference บทพิสูจน์วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 มิ.ย. 2562    277

4 ปีกับโครงการ “น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่าที่มอดินแดง”

กิจกรรมเพื่อร้อยรัดความผูกพันและปลูกฝังจิตอาสาของครอบครัวมอดินแดงเริ่มผลิดอก หวังการสานต่อจากเลือดสีอิฐให้โครงการก้าวเดินต่อไป

13 มิ.ย. 2562    221

มข.ผนึกมหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะ นำร่อง 19 จังหวัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ 6 สถาบันหลักของไทย เครือข่ายพันธมิตรพัฒนาเมือง “City Development Alliance: CDA” สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะนำร่อง 19 จังหวัด

7 มิ.ย. 2562    497


previous123456789...4344next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz