ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสร้างโรงพยาบาลกับหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มข.กำหนดให้วันที่ 9 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยมึกิจกรรม ตักบาตรกับหลวพ่อสายทอง เตชะธัมโม ในวันที่ 9 กันยายน 2558

24 ส.ค. 2558    1314

Applications to join the crash helmet distribution activities

Applications to join the crash helmet distribution activities with Luang Porkun called Ku Huang Hua Mung

18 ส.ค. 2558    539

“ครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. สถาบันสันติศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการ “ครบรอบ 20 ปี ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

18 ส.ค. 2558    938

สันติศึกษาเตรียมพร้อมสัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปี ร่วมกับ COLA

เตรียมความพร้อมการสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสถาบันสันติศึกษา ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ และประชุมร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

18 ส.ค. 2558    460

มข.ชูยุทธศาสตร์สมาร์ทแคมปัสคู่ขนาน ICT สอดรับทิศทางประเทศ

อธิการบดีย้ำ...ระบบบริหารจัดการที่รวดเร็ว กระชับ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สมาร์ทแคมปัส โดยดำเนินการคู่ขนานกับการใช้ระบบ IT มาใช้ให้สอดรับกับทิศทางของประเทศ ในรายการ "Keep Moving Together"

17 ส.ค. 2558    736

อธิการบดีเผยอำนาจของสภาฯ และม.13 การคุ้มครองพนักงาน

พ.ร.บ. มข.ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยหลังประกาศใช้อย่างไร? พนักงานมหาวิทยาลัยมีกฏหมายในการคุ้มครองแรงงานและกฏหมายว่าด้­วยแรงงานสัมพันธ์หรือไม่ ในรายการ“Keep Moving Together”

14 ส.ค. 2558    1318

เศรษฐศาสตร์ มข.เสริมศักยภาพนักศึกษา พัฒนาผู้นำกิจกรรมครั้งที่ 4

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมใจพัฒนาตนเอง กับโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4

13 ส.ค. 2558    1279

สำนักหอสมุดฯบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ สานต่อโครงการ KKU USR บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นผลักดันสังคมรักการอ่านของเมืองขอนแก่น

10 ส.ค. 2558    1049

สำนักหอสมุดฯจัดงาน KKU Library Open House 2015เปิดบ้านต้อนรับทุกคน

นำเสนอบริการกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดที่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมมาพัฒนาใหม่จากเสียงสะท้อนจากลูกค้า และเพื่อแสดงความพร้อมให้สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา

10 ส.ค. 2558    715

เปิดใจประธานเชียร์กลาง มข.ปี 58 “ทำวันนี้ให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย”

ปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง “ปูเป้” ประธานเชียร์ในประเพณีเชียร์กลาง 58 เปิดใจ "ในแต่ละวันผมจะคิดกับตัวเองเสมอว่า วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้าย เพราะฉะนั้นจึงต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด ต้องทุ่มเทให้มากที่สุด"

10 ส.ค. 2558    4249


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz