แจ๊ส “USA Band of the Pacific-Asia”-

แจ๊ส “USA Band of the Pacific-Asia” และกิจกรรม Workshop เชื่อมความสัมพันธ์ไทย -สหรัฐอเมริกา ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 มิ.ย. 2562    0

คณะศึกษาศาสตร์นำนวัตกรรมการสอน Active Learning ร่วมพัฒนาครูฝึกวิชาทหาร-

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนวัตกรรมการสอน Active Learning ร่วมพัฒนาครูฝึกวิชาทหารเพื่อตอบสนองหลักสูตรใหม่ของกองทัพบก

25 มิ.ย. 2562    0

ขอนแก่น เป็นสนามสอบ ก.พ. 31,000 คน อาทิตย์ที่ 30 มิ.ย.นี้-

สำนักงาน ก.พ. จัดสอบ ภาค ก. พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2562 นี้ จำนวน 450,000 คน ศูนย์สอบขอนแก่น มี 31,000 คน มี 11 สนามสอบ จึงขอให้ชาวขอนแก่นร่วมต้อนรับ และหลีกเลี่ยงเส้นทาง

25 มิ.ย. 2562    0

เปิดรับรับอาสาสมัครวิจัยมะเร็งกระเพาะอาหาร-

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ACRO คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครอาสาสมัครโครงการวิจัยมะเร็งกระเพาะอาหาร และพิจารณาทางเลือกอื่นในการรักษา

24 มิ.ย. 2562    0

มข.ร่วม ม.แม่โจ้ ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้วิถีพลเมืองไม่รับ คอรัปชั่น-

ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรหลักส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้ ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพลเมืองคอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ

24 มิ.ย. 2562    0

มข.นำนวัตกรรมการเรียน สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ-

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมมือกับหน่วยงานสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ พัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

24 มิ.ย. 2562    0

มหกรรมละครและการแสดงร่วมสมัยไทย-อาเซียน ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์-

มหกรรมละครและการแสดงร่วมสมัยไทย-อาเซียน เผยแพร่ผลงาน ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยในชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสตร์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยในภูมิภาค โครงการนี้จัดภายใต้แนวคิด “หยับอีสาน

24 มิ.ย. 2562    0

ศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมข.เปิดให้บริการรองรับ สู่ยุคเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ-

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ลงนามร่วมมือกับภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการแก่อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและยา และการแพทย์ รองรับสู่ยุคเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ

21 มิ.ย. 2562    0

ก้าวสู่ความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer)-

ก้าวสู่ความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer)

20 มิ.ย. 2562    0

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation-

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

20 มิ.ย. 2562    0


previous123456789...444445next

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz