COLAจับมือWaseda University จัดประชุมวิชาการ CIGAR2021ครั้งแรกในเอเชีย-

COLA KKU จับมือกับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CIGAR 2021 ครั้งแรกในเอเชีย

13 ต.ค. 2562    0

หน่วยทันตกรรมพระราชทานนำทีมทันตแพทย์ออกบริการประชาชนอำเภอโนนศิลา-

มข. สืบสานพระปณิธานจัดหน่วยทันตกรรมพระราชทานออกบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

11 ต.ค. 2562    0

ประมวลภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุ-

ประมวลภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ”

10 ต.ค. 2562    0

ปลุกความคิดให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจให้เกิด “โรงพยาบาลคุณธรรม”-

ปลุกความคิดให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจให้เกิด “โรงพยาบาลคุณธรรม”

10 ต.ค. 2562    0

วิกฤติน้ำเขื่อนอุบลรัตน์! ปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพื่อหาทางออก-

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ มข. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาศักยภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้ำ บนฐานของการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

9 ต.ค. 2562    0

สถาบันฯสนับสนุนการจัดกิจกรรม มุ่งพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา มข.-

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น

7 ต.ค. 2562    0

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019-

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019 การประชุมสุดยอดผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

7 ต.ค. 2562    0

นครขอนแก่นมอบให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ณ เปรู-

นครขอนแก่น มอบหมายให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ณ San Borja กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

4 ต.ค. 2562    0

มข.ปลูกฝัง นศ.สร้างอาคารลด PM 2.5 สถาปนิกยุคนี้ สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน-

ม.ขอนแก่น ปลูกจิตสำนึกนักศึกษา สร้างอาคารลด PM 2.5 ย้ำสถาปนิกยุคนี้ สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน

4 ต.ค. 2562    0

ม.เทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีดูงานหอสมุด มข.ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ 24 ชม.-

เป็นเวลา 6 ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการพื้นที่นั่งอ่านของห้องสมุดเป็นพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง

4 ต.ค. 2562    0


previous123456789...457458next

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz