COLAจับมือWaseda University จัดประชุมวิชาการ CIGAR2021ครั้งแรกในเอเชีย

COLA KKU จับมือกับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CIGAR 2021 ครั้งแรกในเอเชีย

13 ต.ค. 2562    74

หน่วยทันตกรรมพระราชทานนำทีมทันตแพทย์ออกบริการประชาชนอำเภอโนนศิลา

มข. สืบสานพระปณิธานจัดหน่วยทันตกรรมพระราชทานออกบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

11 ต.ค. 2562    258

ประมวลภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุ

ประมวลภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ”

10 ต.ค. 2562    109

ปลุกความคิดให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจให้เกิด “โรงพยาบาลคุณธรรม”

ปลุกความคิดให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจให้เกิด “โรงพยาบาลคุณธรรม”

10 ต.ค. 2562    171

วิกฤติน้ำเขื่อนอุบลรัตน์! ปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพื่อหาทางออก

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ มข. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาศักยภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้ำ บนฐานของการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

9 ต.ค. 2562    272

สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน จัดกิจกรรมมุ่งพัฒนาสมรรถนะนักเรียน-นักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น

7 ต.ค. 2562    311

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019 การประชุมสุดยอดผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

7 ต.ค. 2562    156

นครขอนแก่นมอบให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ณ เปรู

นครขอนแก่น มอบหมายให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ณ San Borja กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

4 ต.ค. 2562    109

มข.ปลูกฝัง นศ.สร้างอาคารลด PM 2.5 สถาปนิกยุคนี้ สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน

ม.ขอนแก่น ปลูกจิตสำนึกนักศึกษา สร้างอาคารลด PM 2.5 ย้ำสถาปนิกยุคนี้ สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน

4 ต.ค. 2562    270

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดูงานหอสมุด มข.ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ 24 ชม

เป็นเวลา 6 ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการพื้นที่นั่งอ่านของห้องสมุดเป็นพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง

4 ต.ค. 2562    200


previous123456789...464465next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz