COLAพัฒนาผู้บริหารบุคลากรBCELผ่านหลักสูตรExecutive Training Program

COLA KKU พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรจากธนาคาร BCEL จาก สปป.ลาว ผ่านหลักสูตร “An Executive Training Program on Corporate and Private Banking Services and the Trends of Investment in ASEAN

19 ก.ค. 2562    53

แพะ สัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสาน มข.สำรวจความต้องการและส่งเสริมในชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. สำรวจการเลี้ยงแพะในชุมชน ทต.พระยืนมิ่งมงคล มีผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 20-25 ครัวเรือน มีประมาณ 600 ตัว แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสานสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อ นม หนัง และขน

19 ก.ค. 2562    55

มข.และสพป.ขอนแก่น เขต1 จับมือพัฒนาทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด อีกจำนวน 42 โรงเรียน

19 ก.ค. 2562    210

“พี่สอนน้อง” ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดค่าย “พี่สอนน้อง” ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ให้ความรู้ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด แบ่งกลุ่มเรียนรู้ศิลปะ และวาดภาพ

18 ก.ค. 2562    139

“ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” ปลุกจิตสำนึกสร้างยุวบรรณารักษ์

“ห้องสมุด 3 ดี จี เอฟ สร้างปัญญา” ปลุกจิตสำนึกสร้างยุวบรรณารักษ์ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

15 ก.ค. 2562    247

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดอบรมผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม"การผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน"

15 ก.ค. 2562    63

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด

เมื่อวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.ค. 2562    185

COLA KKU พัฒนาศักยภาพบุคลากร เปิดโลกทัศน์สู่สากล รองรับการเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU พัฒนาศักยภาพบุคลากรเปิดโลกทัศน์สู่สากลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (COLA-KKU Transformation)

15 ก.ค. 2562    129

บุคลากร มข.ร่วมตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติน้ำพองสู่อุทยานสีเขียว

มข.สนับสนุนภารกิจกรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่งบุคลากรกองสื่อสารองค์กรร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล

15 ก.ค. 2562    66

มข. ทำหมันสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากร ณ ศูนย์ฯ สุนัขจรจัดโคราช

ตามที่ มข. ได้ย้ายสุนัขและแมวจรจัดจากสถานที่พักพิงสัตว์จรจัดของป้าเดือน จำนวน 500 ตัว ไปที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการควบคุมประชากรจึงจัดโครงการทำหมันขึ้น

12 ก.ค. 2562    114


previous123456789...452453next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz