วิศวฯ ขอนแก่น โชว์ 5 งานต้นแบบทางวิศวกรรมในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์-

วิศวฯ ขอนแก่น แสดงศักยภาพโชว์ 5 ชิ้นงานต้นแบบทางวิศวกรรม ใน งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3

25 พ.ค. 2561    1

Engineering students of KKU runs a learning camp for school students

Engineering students of KKU runs a learning camp for students who choose engineering fields, instilling awareness of energy crisis

25 พ.ค. 2561    6

KKU Library builds understanding on the changes of life

KKU Library builds understanding on the changes of life at work and at home through a talk in order to reduce global warming

23 พ.ค. 2561    10

University of Things สรรค์สร้างนวัตกรรมโดยนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์-

ผลงานทั้ง 2 จากฝีมือนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดจากการให้โอกาสนักศึกษาได้พัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้าน Smart Learning Smart Living

22 พ.ค. 2561    3

วิศวฯ ขอนแก่น เชิญ "วิ่งกับนายช่าง มข."-

คณะวิศวกรรมฯ ผุดโครงการ "วิ่งกับนายช่าง มข." ชวนคนรักสุขภาพ วิ่งสร้างเครือข่ายและวิ่งเพื่อการกุศล"

22 พ.ค. 2561    12

สถาปัตย์ มข.จัดงานปัจฉิมนิเทศเตรียมสถาปนิกและนักออกสู่โลกแห่งวิชาชีพ-

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่อาเซียน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ณ อาคารสิม คณะสถาปัตย์ และคุ้มสีฐาน มข.

22 พ.ค. 2561    1

เภสัชฯ มข. เตรียมความพร้อมศึกษาออกก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ-

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฝึกงานอย่างไรให้มีความสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 พฤษถาคม 2561 ณ ห้องประดับคชรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 พ.ค. 2561    3

นิทรรศการ DbyD นิทรรศการของการอุทิศตนด้วยการออกแบบ-

สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ มข. ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและร่วมชมผลงานของนักศึกษาในนิทรรศการ D by D ที่หอศิลป์ต้นตาล ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2561

18 พ.ค. 2561    3

สาขาออกแบบนำนศ.ร่วมสัมมนายกระดับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน-

สาขาออกแบบ นำนักศึกษาประจำหลักสูตรเข้าร่วมงานสัมมนา ความรู้เรื่องกล่องกระดาษแข็งสำหรับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ มุ่งต่อยอดองค์ความรู้ในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

18 พ.ค. 2561    3

นักเรียนศูนย์ สอวน.มข. คว้าเหรียญรางวัลดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ-

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ที่ ม.อุบล

16 พ.ค. 2561    3


previous123456789...476477next

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »