MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Work

คณบดี MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Workforce"

17 ก.ค. 2561    70

COLA KKU เปิดพื้นที่บ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.เปิดพื้นที่บ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่ ผ่านการเพิ่มศักยภาพให้กับ นศ.ระดับ ป.โท ด้วยการสนับสนุนให้นศ.ลงพื้นที่เห็นของจริงด้านการพัฒนาสังคมตามความต้องการของคนท้องถิ่น

13 ก.ค. 2561    789

มาสร้างแลนด์มาร์คกันเถอะ!! พัฒนาสวนไทรถวายในหลวง รัชกาลที่ 10

เชิญชวนผู้มีจิตอาสาช่วยกันปรับภูมิทัศน์สวนไทร มข. แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จ.ขอนแก่น

13 ก.ค. 2561    74

วิศวฯ ขอนแก่น พบน้อง รอบ Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ต้อนรับ น้องเฟือง น้องเกียร์ รอบ Admission

12 ก.ค. 2561    71

นักศึกษาCOLAได้รับคัดเลือกเป็น1ใน80คน นศ.ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่5

นักศึกษา COLA KKU ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 80 นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 (The 5th NIDA camp)

11 ก.ค. 2561    47

COLA KKU หุ้นส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น นำสู่ Social Devotion

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบาย การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) ที่เป็นจุดยืนร่วมอุดมการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยฯ

10 ก.ค. 2561    170

คณบดีคณะวิศวฯ พบและให้โอวาท รอบ Portfolio

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบและให้โอวาทนักเรียน ค่ายยุวชนวิศวกรรม กว่า 200 คน

10 ก.ค. 2561    53

คณบดีวิศวฯ รับมอบทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการ กฟผ.-มข.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบทุนสนับสนุนแก่ ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในกิจการ ภายใต้โครงการ กฟผ.-มข.

10 ก.ค. 2561    56

วิศวฯ ม.ขอนแก่น ปรับปรุงปฏิทินการรับเข้าศึกษา (บางส่วน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น แจ้งกำหนดการปฏิทินการรับเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบแอดมิชชัน และรอบรับตรงอิสระ

10 ก.ค. 2561    54

วิศวฯ สิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการเกิดขยะพลาสติก โดยเริ่มที่ตัวเรา

หัวหน้าสาขาวิศวฯสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา จัด campaign ชวนรณรงค์ลดการเกิดขยะพลาสติก โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา

9 ก.ค. 2561    59


previous123456789...490491next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz