KKBS จับมือ ม.แห่งชาติเจียอี้ เดินหน้าพัฒนาด้านวิชาการหลากหลายด้าน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย กับ College of Management, National Chiayi University (NCYU)

26 มิ.ย. 2562    54

เครือข่ายพัฒนานักศึกษา ระดมสมองพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มข.

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. จัดโครงการ “สัมนาเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาและบริการนักศึกษา” เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านพัฒนาและบริการนักศึกษา ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 มิ.ย. 2562    535

ศูนย์วัฒนธรรมจัดเวิร์คช้อปจุดประกายความสร้างสรรค์จากฐานความรู้ดั้งเดิม

ศูนย์วัฒนธรรมจัดเวิร์คช้อปจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์ผสานฐานองค์ความรู้ดั้งเดิมอีสานในกิจกรรมร่วมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาชมงานที่หอศิลป์

25 มิ.ย. 2562    85

มข.ร่วม ม.แม่โจ้ ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้วิถีพลเมืองไม่รับ คอรัปชั่น

ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรหลักส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้ ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพลเมืองคอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ

24 มิ.ย. 2562    122

KKU Maker Space Workshop & Challenge: คิดฝันปั้นโค้ดด้วย Micro:bit

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย KKU Library for All ด้วยการจัดเปิดพื้นที่ KKU Maker Space จัดคิดฝันปั้นโค้ดด้วย Micro:bit

21 มิ.ย. 2562    292

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

20 มิ.ย. 2562    124

อาจารย์และนศ.แพทย์มข.ออกค่าย หมอชายขอบครั้งที่3ดูแลสุขภาพประชาชนบึงกาฬ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความร่วมมือสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายหมอชายขอบขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้แก่ประชาชน

19 มิ.ย. 2562    318

มนุษย์-ไทย จับมือสำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมภาษาไทย ณ เมืองย่างกุ้ง

มนุษย์-ไทย ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเข้ม โครงการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

18 มิ.ย. 2562    324

ห้องสมุด มข.ยกระดับห้องสมุด รร.สาธิต สู่ Green & Digital Library

สำนักหอสมุด ได้ร่วมกับโรงเรียนสาธิต ทั้ง 7 แห่ง สัมมนาความร่วมมือวิชาการเพื่อยกระดับให้ห้องสมุดเยาวชนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย

18 มิ.ย. 2562    305

นศ. คณะมนุษย์-สังคม คว้าเหรียญทอง กวีนิพนธ์ ค่ายลายลักษณ์วรรณศิลป์

นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง กวีนิพนธ์ ค่ายลายลักษณ์วรรณศิลป์ - เพลง ใจวัยช่างฝัน ประพันธ์โดย นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย

17 มิ.ย. 2562    250


previous123456789...521522next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz