มข.จัดใหญ่! วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

23 มี.ค. 2562    165

มข.และกรมส่งเสริมฯ เร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน

มข. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอีสาน ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

21 มี.ค. 2562    210

มข.อบรมจรรยาบรรณ เข้ม

อธิการบดี เปิดโครงการการสะท้อนผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” ของกรรมการจรรยาบรรณมข. หวังให้เกิดการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณในระดับส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

20 มี.ค. 2562    206

มข. จัดอบรมผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 8

มข. และมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรม "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8 ให้กับข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม และเป็นที่พึงของประชนได้

20 มี.ค. 2562    140

มข.เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มนพ.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 มี.ค. 2562    250

มข.จัดอบรมบุคลากร หนุนชีวิตดีหลังเกษียณ เพียงเปลี่ยนแนวคิดการออม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 มี.ค. 2562    239

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพฯข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มข.รับนโยบายแสดงบทบาทเพื่อสังคม เน้นหลักสูตรกิจกรรมเสริมขวัญกำลังใจขับเคลื่อนนำการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ปีงบประมาณ2562ผ่านอบรม400คนตามเป้าหมาย

10 มี.ค. 2562    367

มข. ติดตามผลต่อเนื่องโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระยะที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562

9 มี.ค. 2562    307

สถาปัตย์ ฯ ห่วงใยสุขภาพจิตนักศึกษา เร่งจัดอบรมเพื่อรับมือโรคซึมเศร้า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ห่วงใยสุขภาพจิตนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า

8 มี.ค. 2562    107


previous123456789...247248next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz