หอสมุดมข.เร่งพัฒนาบุคลากรบนเวทีระดับชาติTQM-Best Practices in Thailand

สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

16 ส.ค. 2561    832

กาย ใจ มีคุณค่า พัฒนาสู่การดุแลยุค 4.0 งานพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

พัฒนางานด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการทั้งด้านกายและใจ สู่การดูแลผู้ป่วยยุค 4.0

16 ส.ค. 2561    112

มข.ขานรับ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษา จัดปาฐกถาพิเศษ ด้านการศึกษาไทยยุค 4.0

มข.ขานรับ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษา จัดปาฐกถาพิเศษ ด้านการศึกษาไทยยุค 4.0 รมต.ช่วยกระทรวงศึกษา ลั่น สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

9 ส.ค. 2561    686

นักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดี” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน

8 ส.ค. 2561    713

ต่อเนื่องกิจกรรมเปิดพท.KMของสมาชิก พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล วัน2

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU “เปิดพื้นที่ KM โดย อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี” พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

7 ส.ค. 2561    174

มข.จัดสัปดาห์วันวิทย์ฯ “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”เสริมความรู้เยาวชนยุค4.0

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานแถลงข่าว สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เสริมความรู้เยาวชนไทยยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย

7 ส.ค. 2561    1076

มข. แนะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

สำนักบริการวิชาการ และคณะสัตวแพทย์ มข. อบรม "การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ" ใช้เป็นอาหารโปรตีนราคาถูกและเป็นศูนย์เรียนเรียนรู้ เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 ณ อบต.โพธิ์สัย จ.ร้อยเอ็ด

7 ส.ค. 2561    51

COLA KKU เปิดพท.KMเสริมจุดแข็งให้นศ.เด็กหัวผู้นำ พร้อมเป็นผู้ประกอบการ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU “เปิดพื้นที่ KM ของสมาชิก” ตอกย้ำการเสริมจุดแข็งให้นักศึกษา “เด็กหัวผู้นำ พร้อมเป็นผู้ประกอบการแม้ยังเรียนอยู่” ผ่านองค์ความรู้ Digital transformation

6 ส.ค. 2561    259

ผู้บริหาร KKBS บรรยายพิเศษที่อินโดนีเซีย

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

6 ส.ค. 2561    42

มข. นำ อบต. บ้านกง ดูงานโฮมสเตย์ "งามล้ำวังน้ำมอก" กินข้าว เซาเฮือน

วังน้ำมอก มีเอกลักษณ์ถ่ายทอดเป็นรูปธรรมด้วยเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และภาษา ประทับใจรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวประกอบการแสดง และที่สำคัญคือการบริหารจัดการปราศจากข้อขัดแย้ง หรือมีน้อย ซึ่งจะได้ปรับใช้

6 ส.ค. 2561    115


previous123456789...236237next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz