ประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน โครงการถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เพื่อรองรับการเป็นเมดิคอลฮับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 ม.ค. 2562    20

เริ่มแล้ว มข. จัดอบรมและให้กำลังใจข้าราชการชายแดนใต้ ปี 2562

มข. และสำนักงาน กพ. จัดอบรมและให้กำลังใจข้าราชการจากชายแดนภาคใต้ ปี 2562 เพื่อพัฒนาข้าราชพลเรือน ครู และตำรวจ พัฒนาความเป็นผู้นำและขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาทักษะการคิด สร้างพันธมิตร และขวัญกำลังใจ

20 ม.ค. 2562    48

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” หวังเพิ่มศักยภาพพร้อมทำงานจริง

18 ม.ค. 2562    141

COLA KKUเริ่มต้นแล้วกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.พท."ขก."

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เริ่มต้นแล้วกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่แรก ที่ “ขอนแก่น”

16 ม.ค. 2562    79

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ

10 มกราคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2562” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการสอบประเมินความรู้ขั้นพื้นฐาน

14 ม.ค. 2562    52

เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่น จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 อีสานตอนบน

10 ม.ค. 2562    287

มรภ.ยะลา ดูงานศูนย์นวัตกรรมฯด้านอีเลิร์นนิง

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมฯ ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

27 ธ.ค. 2561    166

กองบริหารงานวิจัย จัดโครงการวิจัยสถาบัน มข 62

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร (ชั้น 2) กองบริหารงานวิจัยจัดโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

26 ธ.ค. 2561    240

G Suite for Education เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ G Suite for Education สำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 ธ.ค. 2561    224

มข.หนุนสร้างสื่อการสอนยุคใหม่ด้วย software ทั้งดีและฟรี

ศูนย์นวัตกรรมฯ มข. จัดอบรมหนุนอาจารย์สร้างสื่อการสอนยุคใหม่สร้าง Infographics ด้วย Software ที่ทั้งดีและฟรี สามารถใช้งานได้จริง มีบุคลากร มข.ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลาม

26 ธ.ค. 2561    225


previous123456789...244245next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz