มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดรณรงค์กิจกรรมวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

หวังให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรค ตามประเด็นการรณรงค์ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ ”

22 ต.ค. 2562    92

มข. ร่วม 3 หน่วยงานใหญ่จัดพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจากทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน มข. ร่วมมือ 3 หน่วยงาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน

21 ต.ค. 2562    111

มข.ร่วมพัฒนาครูเอกชนสานต่อนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรมการอบรมในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน (ระดับมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

19 ต.ค. 2562    201

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

17 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพสนทนาภาษาอังกฤษ และมีความรู้ความสามารถในด้านการฟังการพูด

18 ต.ค. 2562    54

COLA เสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ อัพเกรดนักศึกษา ยุค Thailand 4.0

COLA จับมือ สำนักหอสมุด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ(Information Literacy) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

17 ต.ค. 2562    103

ศึกษาศาสตร์นำนวัตกรรมทางการศึกษาร่วมมหกรรมทางการศึกษาเพื่อครูไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าภาพ “งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 EDUCA 2019” นำนวัตกรรมที่ผลิตด้วยงานวิจัยนำเสนอครูไทยเพื่อช่วยในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

17 ต.ค. 2562    179

สถานีวิทยุ มข.พร้อมเผยแพร่ข่าวสารการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

กสทช.จัดอบรมให้ความรู้ทักษะผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคฯ วิทยุ มข.ขานรับนโยบายส่งบุคลากรเข้าร่วมเพื่อนำความรู้มาใช้อย่างถูกต้อง

16 ต.ค. 2562    122

การนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ“ ประจำปีการศึกษา 2561

15 ต.ค. 2562    116

ประมวลภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุ

ประมวลภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ”

10 ต.ค. 2562    174

ปลุกความคิดให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจให้เกิด “โรงพยาบาลคุณธรรม”

ปลุกความคิดให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจให้เกิด “โรงพยาบาลคุณธรรม”

10 ต.ค. 2562    250


previous123456789...259260next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz