COLA เสริมทักษะการใช้ห้องสมุดให้นักศึกษามุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์

22 ก.พ. 61 COLA จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทักษะการใช้สารสนเทศหอสมุด ให้กับนักศึกษา COLA ชั้นปีที่ 1 ณ สำนักหอสมุด มข.

23 ก.พ. 2561    32

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรเรื่อง “โปรแกรม Windows Repair”

23 ก.พ. 2561    39

มข. ร่วม 3 มหาวิทยาลัยพันธมิตร จัดประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ 3 มหาวิทยาลัยพันธมิตร จัด"การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (INCBAA 2018) "

22 ก.พ. 2561    1229

มข. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุ่งส่งเสริมหลักจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำสำนักอธิการบดี ณ ห้องประชุมสิริคุรากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 ก.พ. 2561    507

ม.นครพนม ดูงานวารสารสำนักบริการวิชาการ

ม.นครพนม ดูงานสำนักบริการวิชาการ มข. เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารพิมล กลกิจ ม.ขอนแก่น เพื่อศึกษาการบริหารงานสำนักบริการวิชาการ แนวทางการจัดทำวารสาร และแนวทางการพิจารณาบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสาร

19 ก.พ. 2561    45

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดลดแรงกดกระดูกสันหลังในสุนัขฯ

8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดลดแรงกดกระดูกสันหลังในสุนัขที่ มีปัญหาหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทส่วนคอ

16 ก.พ. 2561    52

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ

(Work health and safety: research to practice) วันที่ 27 –28มิถุนายน 2561เวลา 08.30 –17.30น.ณ ห้องบรรยายเพ็ญพิมล ธัมมรัคคิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ

13 ก.พ. 2561    60

COLA KKU สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมบุคลิกภาพในการแสดงออก

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจในการแสดงออก และมีความเป็นมืออาชีพ หวังพัฒนาการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

12 ก.พ. 2561    301

มข.เปิดรับผลงานประกวดตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์โรงแรมขวัญมอ รอบที่ 2

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกวดตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์ โรงแรมขวัญมอ ภายใต้แนวคิด “อีสานร่วมสมัย ภูมิปัญญาแห่งอีสานและรวมความภูมิใจของชาว มข.” ชิงเงินรางวัลกว่า 23,000 บาท

12 ก.พ. 2561    80

มข.คิดนอกกรอบ ผุดโปรเจคท์จับคู่ให้คนโสดวันวาเลนไทน์

โครงการสร้างความสุข “Buddy Day” แก้ไขโจทย์วิจัยปัญหาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ดึงคนโสดทุกเพศวัย 30-45 ปี เชื่อมสัมพันธ์ เชื่อเป็นกลุ่มพลังสำคัญขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง

12 ก.พ. 2561    25606


previous123456789...225226next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »