คณะศึกษาศาสตร์นำนวัตกรรมการสอน Active Learning ร่วมพัฒนาครูฝึกวิชาทหาร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนวัตกรรมการสอน Active Learning ร่วมพัฒนาครูฝึกวิชาทหารเพื่อตอบสนองหลักสูตรใหม่ของกองทัพบก

25 มิ.ย. 2562    363

มข.นำนวัตกรรมการเรียน สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมมือกับหน่วยงานสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ พัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

24 มิ.ย. 2562    418

KKU Maker Space Workshop & Challenge: คิดฝันปั้นโค้ดด้วย Micro:bit

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย KKU Library for All ด้วยการจัดเปิดพื้นที่ KKU Maker Space จัดคิดฝันปั้นโค้ดด้วย Micro:bit

21 มิ.ย. 2562    292

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจ EdPEx

18 มิถุนายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคณะ

21 มิ.ย. 2562    70

มข.ประชุมร่วม UNESCO โชว์นวัตกรรมการเรียนไทย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ของไทย โครงการร่วมระหว่างประเทศเกาหลีใต้ กับ ยูเนสโก

19 มิ.ย. 2562    312

มนุษย์-ไทย จับมือสำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมภาษาไทย ณ เมืองย่างกุ้ง

มนุษย์-ไทย ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเข้ม โครงการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

18 มิ.ย. 2562    324

ห้องสมุด มข.ยกระดับห้องสมุด รร.สาธิต สู่ Green & Digital Library

สำนักหอสมุด ได้ร่วมกับโรงเรียนสาธิต ทั้ง 7 แห่ง สัมมนาความร่วมมือวิชาการเพื่อยกระดับให้ห้องสมุดเยาวชนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย

18 มิ.ย. 2562    305

อาจารย์คณะเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้ไปร่วมสอน ณ Can Tho University

อาจารย์คณะเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้ไปร่วมสอน ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

17 มิ.ย. 2562    89

มข. นำ ทต.บ้านโต้นดูงานการพัฒนาแบบองค์รวม "ช่องสาลิกาโมเดล" จ.ลพบุรี

สำนักบริการวิชาการ มข. นำผู้บริหารและผู้นำชุมชน ใน ทต.บ้านโต้น ดูงานการพัฒนาแบบองค์รวม "ช่องสาลิกาโมเดล" จ.ลพบุรี กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ การทำนาโยน การมีส่วนร่วมของเยาชน กลุ่มผู้ปลูกจันผา รายได้ชุมชน

17 มิ.ย. 2562    136

หอสมุดฯ นัดรวมพลบุคลากรอาวุโส มข.เรียนรู้ศาสตร์ฝึกสมองด้วยกีฬาหมากล้อม

ชมรมบุคลากรอาวุโส ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมศาสตร์ของหมากล้อมให้กับสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจทั่วไป โดยวิทยากรจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

17 มิ.ย. 2562    234


previous123456789...251252next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz