ประชุมวิชาการฯ บทบาทเภสัชกรต่อพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย

คณะเภสัชศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย”

21 พ.ย. 2560    19

KKBS จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฎิบัติงาน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบ

21 พ.ย. 2560    38

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม PDF Free”

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PDF Free”ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานคณบดี

17 พ.ย. 2560    45

มข. จัดส่งเสริมคุณธรรมและสำนึกรักความเป็นชาติให้กับเยาวชนตำบลบ้านกง

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและสำนึกรักความเป็นชาติให้กับเยาวชนในพื้นที่บ้านกง อ.หนองเรือ จ. ขอนแก่น เมื่อ 14 พฤศิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านกง (ประชานุเคราะห์) ต.บ้านกง อ.หนองเรือ

14 พ.ย. 2560    77

MBA KKU รับรางวัล Good Business School ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA KKU รับรางวัล Good Business School ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

13 พ.ย. 2560    51

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เตรียมใช้ AED เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิต การปฐมพยาบาลผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการ CPR แล้ว ใช้เครื่องAED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

10 พ.ย. 2560    511

มข. นำเกษตรกรบ้านโต้น ดูงานเกษตรครบวงจร และวิสาหกิจปลูกผัก อ.โพธิ์ชัย

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร นำชุมชนบ้านโต้น ดูงานด้านการเกษตรครบวงจรและวิสากิจชุมชนการปลูกผัก ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

10 พ.ย. 2560    82

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม systematic literature reviews (SLR)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร systematic literature reviews (SLR) โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงเฉพาะด้าน

9 พ.ย. 2560    103

มข. จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร "การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล"

สำนักบริการวิชาการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพบาบาล หลักสูตร "การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล : Focus charting ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

7 พ.ย. 2560    83

มข. จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อง "การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาล"

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมหลักการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพบาล "การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

7 พ.ย. 2560    65


previous123456789...220221next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Nov.
23
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »