การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ทำโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00-19.00 น. ณ สำนักหอสมุด โดยจัดประกวดโครงงานคุณธรรม
อ่าน 898 ครั้ง
29 เม.ย. 2559    Napaphat Makam

การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส จากโครงการเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง และอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดฯ โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติ ปฎิบัติตนเป็นคนดีที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ และตอบแทนคุณให้แก่สถาบันที่ได้ศึกษา มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงานคุณธรรม และสนับสนุนทุนเพื่อให้นักศึกษาจัดทำเป็นโครงงานคุณธรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดี มีคุณธรรมในเชิงรุก  โดยโครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 นี้ ได้แบ่งโครงงานคุณธรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 เป็นโครงงานที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษา มีนักศึกษารวมกลุ่มเพื่อทำโครงงาน จำนวน 5 โครงงาน

ประเภทที่ 2 โครงงานในรายวิชา (Service Learning) มีอาจารย์ที่ร่วมทำโครงงานจำนวน 6 โครงงาน

 
โดยมีผลการประกวดโครงงานที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษา ดังนี้

- รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 1 โครงงาน "เพราะเราห่วงใย จึงอยากให้มีใบขับขี่" รับเงินรางวัล 8,000 บาท
- รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 โครงงาน "คิดก่อนทิ้งขวด" รับเงินรางวัล 6,000 บาท
- รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 3 โครงงาน "เด็กรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง" รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลโครงงานคุณธรรม รางวัลชมเชย โครงงาน "นักเรียนวัยใส รู้ทันภัยใกล้ตัว" รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลโครงงานคุณธรรม รางวัลชมเชย โครงงาน "ชุดนิทานหุ่นนิ้วมือ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย บ้านแคนทอง" รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัล Popular Vote โครงงาน "เพราะเราห่วงใย จึงอยากให้มีใบขับขี่" รับเงินรางวัล 3,000 บาท


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »