พิธีปฏิญาณตนเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 สัตย์ปฏิญาณแห่งวิชาชีพ

พิธีปฏิญาณตนผู้สำเร็จการศึกษา ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
อ่าน 1,013 ครั้ง
13 ธ.ค. 2560    Thapanee Seeharach

    วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฏิญาณตน สำหรับเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีอันทรงเกียรติและความภาคภูมิใจของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จะก้าวสู่การเป็นเภสัชกรอย่างเต็มภาคภูมิ โดยในพิธีประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ตัวแทนบัณฑิตนำพานดอกไม้ถวายพระไภสัชฯ ตัวแทนบัณฑิตนำพานธูปเทียนขึ้นบูชาครู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  ชาติบัญชาชัย อาจารย์อาวุโส เป็นผู้แทนรับมอบพานธูปเทียน  หลังจากนั้น คณาจารย์อาวุโส จำนวน 10 ท่าน เป็นผู้แทนคณาจารย์มอบใบปฏิญานตนแด่บัณฑิต และตัวแทนบัณฑิตเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญานตน ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์

      หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแด่เภสัชศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  และตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้ขับร้องบทเพลงเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนครั้งนี้ ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ดร.เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

     และในช่วงท้าย จึงเป็นพิธีถ่ายภาพหมู่ เภสัชศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคาร 2 เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

ภาพ/ธนันชนัย-กัณฐาภรณ์

ข่าว/กัณฐาภรณ์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »