งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ 2560

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2560
อ่าน 2,264 ครั้ง
16 ธ.ค. 2560    Preedee Sritrakul

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2560 ณ สนามข้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ เมื่อคืนวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

          นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน พร้อมกับกล่าวย้ำว่าผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นความภาคภูมิใจของศิษย์เก่ามอดินแดงเป็นอย่างยิ่ง

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ได้กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ในพิธีสืบทอดปณิทานอุดมการณ์มอดินแดงเมื่อช่วงเช้า ที่จะทำให้บัณฑิตทุกท่านได้เห็นถึงความสำเร็จของศิษย์เก่ารุ่นพี่ ได้เห็นถึงการสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับสังคม พร้อมกับการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยว่า ศิษย์เก่าของ มข. มีความรู้ความสามารถ ที่จะพัฒนาสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จะทำให้ประเทศก้าวหน้าขึ้นมาได้

          นายสนิท พรหมวงษ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข.15)  ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมขนส่งทางบก ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งรางวัลนี้ไม่ใช่เป็นความสำเร็จของตัวผมเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมหาวิทยาลัยยังได้ให้วิชาความรู้ทั้งวิชาชีพ และการเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย จนเป็นประสบการณ์ไปสู่การทำงานทำให้ผมประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้”

          นายฌานนท์ โปษยะจินดา ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 12) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบริหารการจัดการ ตัวแทนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่าง ๆ กล่าวว่า “คนเราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่ศิษย์เก่าทุกคนเลือกที่จะมาอยู่ในรั่วสีอิฐแห่งนี้ พวกเราทุกคนเมื่อจบไปแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้ไปรับใช้สังคม นำความรู้ความสามารถไปใช้ในสิ่งที่ดี และเมื่อเราได้ทำความดีแล้วความดีเหล่านั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีกลับคืนมา ดั่งเช่นวันนี้ที่ผมได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศในวันนี้”

          โอกาสนี้ นายสนิท พรหมวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ได้มอบรถยนต์กระบะให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 1 คัน พร้อมกันนี้ ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ให้กับทางสมาคมฯ อีกด้วย

สำหรับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่าง ๆ 9 ด้าน มีผู้ได้รับคัดเลือกดังนี้

1) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการ ได้แก่ ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ ศิษย์เก่าจากคณะพยาบาลศาศตร์ (มข. รุ่นที่ 13)

2) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิจัย ได้แก่ ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร ศิษย์เก่าจากคณะเกษตรศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 14)

3) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์  ได้แก่ ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ศิษย์เก่าจากคณะเกษตรศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 17)

4) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข. รุ่นที 12)

5) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาชีพ  ได้แก่ นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล ศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 16)

6) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ศิษย์เก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 26)

7) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 12)

8) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 24)

9) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบริหารการจัดการ ได้แก่ นายฌานนท์ โปษยะจินดา ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 12)ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »