พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561สืบสานวัฒนธรรม แสดงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
อ่าน 2,281 ครั้ง
6 ก.ย. 2561    Udomchai Supanavong

       วันที่ 6 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเก่า(ศาลาเดิม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยในการเคารพบูชาผู้เป็นครู อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูความเคารพ การยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตต่อไปในอนาคต โดยมี คณบดี คณาจารย์จากทุกคณะวิชา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      พิธีเริ่มขึ้นโดยอธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและคำสรรเสริญบูชาครูพร้อมด้วยการขับเสภาเทิดพระคุณครู อธิการบดีเจิมหนังสือ จากนั้นผู้แทนนักศึกษานำพานไหว้ครูขึ้นมอบแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ตามลำดับ ประธานมอบใบเกียรติบัตรนักศึกษาผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดประจำคณะ  เกียรติบัตรนักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้คณะ ประจำปีการศึกษา 2560  และเกียรติบัตรนักศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำคณะประจำปีการศึกษา 2560  รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณ อุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร  ผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5,325,595.27 บาท อธิการบดีจึงได้กล่าวให้โอวาทตามลำดับ
      รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาตอนหนึ่งว่า “พิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการ ศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาว   ขอชื่นชมนักศึกษาที่ได้สร้างผลงานจนได้รับประกาศเกียรติ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และในโอกาสนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีความพร้อม ที่จะช่วยเหลือสถาบัน ช่วยเหลือน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ในนามของคณาจารย์ ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์ที่รักทุกคนขอให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป”
      ในพิธีไหว้ครูยังมีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูที่ได้ทำกันมาต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อมอบรางวัลให้กับพานไหว้ครูที่ได้รับการคัดเลือกทั้งในประเภทอนุรักษ์ และ และประเภทสร้างสรรค์ โดยในปีนี้ผลการตัดสินคือ ประเภทอนุรักษ์  ชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์  ประเภทสร้างสรรค์ ชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพ/ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ: อรรถพล ฮามพงษ์
 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »