สำนักวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีร่วมกับวง "Blended 328"-

สำนักวัฒนธรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดนตรีในคอนเสิร์ตจากวง "Blended 328"
Views 852
7 มี.ค. 2557    Natthawut Jaruwong

     สำนักวัฒนธรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตคันทรี่จากสหรัฐอเมริกาวง "Blended 328" พร้อมร่วมเวิร์คช้อปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดพรมแดนโลกดนตรีตะวันออกและตะวันตก ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิลปิน เมื่อวันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2557 ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเสริมพลังอำนาจให้สุภาพสตรี" (Women Empowerment) เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในสิทธิของสตรีร่วมกับนักเรียนและคณาจารย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
     สำหรับ "Blended 328" เป็นวงดนตรีที่ชื่อเสียง และได้รับการยอมรับอย่างมากในสหรัฐอมเริกา โดยได้เดินสายแสดงคอนเสิร์ตตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา รวมทั้งทั่วทั้งโลก ด้วยเอกลักษณ์การสร้างดนตรีคันทรี่แบบอเมริกัน ผสมผสานดนตรีประเภทต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Hip Hop, Funk, World Music ทำให้รูปแบบการแสดงเป็นที่ประทับใจ แสดงถึงความมีชีวิตชีวา ซึ่งเหตุผลหลักของวงก็เพื่อสร้างสิ่งดีงามแก่โลก ทลายสิ่งกีดกั้นทางเชื้อชาติ ส่งเสริมความเสมอภาคและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งสันติภาพในโลก

Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »