นศ.วิศวฯเครื่องกล รักษาแชมป์การแข่งขันออกแบบเรือนานาชาติได้เป็นปีที่ 2

เด็กวิศวกรรมเครื่องกล สร้างชื่อรักษาแชมป์การแข่งขันออกแบบเรือนานาชาติได้เป็นปีที่ 2 ณ ประเทศไต้หวัน
อ่าน 2,149 ครั้ง
22 พ.ค. 2557    Jarunee Nuanboonma

     เมื่อวันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 16 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2014 International Student’s Contest on Handmade Ship model ณ National Kaohsiung Marine University เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน และในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาได้
    รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เผยว่า การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหลังจากปีที่แล้ว   ได้คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบเรือประเภท เรือควบคุมการทำงานใต้น้ำ Remote Operated Underwater Vehicle (ROV) มาแล้ว ส่วนในปีนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม เป็นประเภท Operated Underwater Vehicle  (ROV) 2 ทีม    และประเภทเรืออัตโนมัติบนผิวน้ำ Autonomous Surface Vehicle (ASV) อีก 1 ทีม   โดยผลปรากฏว่านักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาได้ทั้ง 2 รายการ ดังนี้
    1. ทีม “Automatic Airboat #ME KKU 02” (เรือสีฟ้า) ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือ ประเภทเรืออัตโนมัติบนผิวน้ำ (ASV) และรางวัลพิเศษ คือ Best Design Award ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คือ นายชัยวัฒน์ สวัสดินาที นายชยากร เวชสวรรค์ และนายวชิรวิทย์  เถาว์ชาลี โดยมี ผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี และผศ.ดร.วาธีส ลีลาภัทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
    2. ทีม “Hello World !!!” (เรือสีเหลือง) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือ ประเภทเรือควบคุมการทำงาน  ใต้น้ำ (ROV) และรางวัล Best System Integration Award ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คือ นายกิรติกร แก้วปานกัน นายธีรพล เตชะเสน นายอาทิตย์ ขาวสนิท นายมารุติ    พลวัน นายเสฎฐาน น้อยอาษา และนายศักดิ์ชัย ปิ่นสันเทียะ โดยมี รศ. ดร.รัชพล    สันติวรากร และ ผศ. ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
   3. ทีม “EnGenius” (เรือสีแดง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเรือ ประเภทเรือควบคุมการทำงานใต้น้ำ (ROV) และรางวัล Best System Design Award ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คือ นายณัฐวุฒิ ฆารประเดิม นายเจนณรงค์ อยู่ยง นายแพงยศ ฉัตรชูเกียรติกุล นายภาคภูมิ ประเสริฐ นายศิวกร อะโนศรี และนายพิพัฒน์ รัตนพงศ์ธระ โดยมี รศ.ดร.รัชพล    สันติวรากร และผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
    ทั้งนี้ผมและผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี ยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายหลังจากการแข่งขันครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้นำเรือที่ชนะการแข่งขันแสดงโชว์ในงาน International Boat Show 2014 ของเมือง Kaohsiung ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2557 ให้ประชาชนทั่วไปของประเทศไต้หวันเข้าชมเรือของนักศึกษาเป็นระยะเวลา 4 วันอีกด้วย ซึ่งสร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทยเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ในระหว่างการแข่งขัน ทางภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมกับภาควิชา Naval Architecture Marine Engineering ได้จัดกิจกรรม International Student Camp ด้วยซึ่งมีกิจกรรมสัมมนาและเรียนรู้การออกแบบและสร้างเรือขนาดใหญ่ การศึกษาดูงานบริษัทผลิตเรือโดยสารขนาดใหญ่ การศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน และกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาไต้หวันด้วย รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา Dual Program ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกอีกด้วย ในโอกาสนี้ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร และผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Key Success Factors for Industry Co Laboratory Development” ให้แก่คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะ Ocean Engineering
 
 
 
 
 
รศ.ดร.รัชพล/ข่าว
จารุณี/เรียบเรียงเผยแพร่

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »