สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูจากมาเลเซีย ยกทีมศึกษาดูงานด้าน Lesson Study

Teacher Training Institute, Islamic Education Campus เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย ยกทีมศึกษาดูงานด้าน Lesson Study เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
อ่าน 889 ครั้ง
19 ธ.ค. 2557    Jakkrapong Thongpai

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-11.30 น. ศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจาก Teacher Training Institute, Islamic Education Campus เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 คน นำโดย Dr. Yusminah Mohd Yusof ตำแหน่ง Head of Mathematics Department ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Lesson Study การพัฒนาวิชาชีพครู และการวิจัยกับคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1340

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ  อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ และอาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ได้ร่วมต้อนรับและให้รายละเอียดการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้นวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ทั้งในส่วนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและครูประจำการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ

ในภาคบ่าย คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่เริ่มใช้นวัตกรรม Lesson Study ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมี ดร.สมใจ มณีวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ และนำชมการสอนโดยใช้นวัตกรรม Lesson Study ในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  รวมถึงการอธิบายแนวทางการดำเนินงานที่ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในด้านพัฒนาครูผู้สอนและทักษะการคิดของนักเรียน

 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »