นักศึกษาแพทย์ มข.ร่วมจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯและสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยจัดครงการวิ่งมินิมาราธอนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1ขึ้นนักศึกษาแพทย์ มข.ชี้มีส่วนร่วม
อ่าน 1,996 ครั้ง
29 ม.ค. 2558    Kamonporn Wannapakea

 
นักศึกษาแพทย์ มข.ร่วมจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน
 
ปัจจุบันการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์ทุกสถาบัน ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคเท่านั้น หากแต่รวมถึงการให้ความรู้ผู้ป่วยด้านการป้องกันความเสี่ยงโรคอย่างถูกต้อง การส่งเสริมสุขภาพชุมชน และการให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลตนเอง โดยในหลักสูตรการเรียนได้ส่งเสริมทักษะเหล่านี้ผ่านการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ มากมาย แต่หลายครั้งนิสิตนักศึกษาแพทย์พบว่าผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอไป โดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เหตุการณ์เช่นนี้จุดประกายความคิดของนิสิตนักศึกษาแพทย์จากหลายสถาบันขึ้นว่า เราจะสามารถส่งเสริมความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่น ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการพูดให้ความรู้หรือให้คำแนะนำได้หรือไม่ แนวคิดดังกล่าวได้ส่งผ่านมายังสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย โดยทั้งสององค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้เช่นเดียวกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองค์กรและระหว่างองค์กร และได้ตกลงร่วมมือกันวางแผนงานในเบื้องต้น อันเป็นจุดกำเนิดของโครงการวิ่งมินิมาราธอนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งนอกจากการวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศลแล้ว ทางคณะกรรมการโครงการยังจัดให้มีการรณรงค์และการให้ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “โรคมะเร็ง”
กิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ สะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานคร
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- เดิน-วิ่ง ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 
นักศึกษาแพทย์ธนัท ทั้งไพศาล อุปนายกฝ่ายนอก สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยร่วมกันเป็นผู้นำในการออกกำลังกายผ่านการเข้าร่วม “โครงการวิ่งมินิมาราธอนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นแบบอย่างอันดี และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายแก่สังคมไทยอีกด้วย โดยรายได้ส่วนหนึ่งของโครงการฯจะมอบให้แก่ ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 
โดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบให้การดูแลเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆโรคมะเร็งที่จะมีการรณรงค์ ทั้งมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ และมะเร็งปากมดลูก.  อีกทั้งเรายังเป็นบุคคลหลักในการให้ความรู้ด้านมะเร็งตับและท่อน้ำดี 
โดยอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่ง ใน concept "Ready set change" คือจะรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อให้ห่างใกล้จากโรคมะเร็ง โดยเราจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 
 
สนใจสามารถ สอบถามได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง มะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
http://youtu.be/VYgKex30fXc
 
 
 
ภาพ: ข่าว กมลพร วรรณะประเก  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »