อจ.สถาปัตย์ มข. เป็นตัวแทนศิลปินหญิงร่วมแลกเปลี่ยนด้านศิลปะนานาชาติ

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตย์ มข. รับเชิญให้เป็น 1 ใน 18 ศิลปินหญิงไทย-ญี่ปุ่น ร่วมนำผลงานไปจัดแสดงในจัดนิทรรศการ "ทัศนะแห่งจิต" Mindscapes 2015 International Women's Art Exhibition
อ่าน 1,764 ครั้ง
2 มี.ค. 2558   

            ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มศิลปินอิสระ ให้เป็น 1 ใน 18 ศิลปินหญิงไทย-ญีปุ่น ร่วมนำผลงานไปจัดแสดงในจัดนิทรรศการ "ทัศนะแห่งจิต"  Mindscapes 2015    International Women's Art Exhibition  โครงการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปินหญิงนานาชาติ  2558 ในวันที่  9 - 23 มีนาคม   2558 เวลา 10.00-18.00 น.  ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
             โครงการ International Women's Art Exhibition   เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินไทยและญี่ปุ่นที่ได้เข้าร่วมในโครงการ “The residency of International Sculpture Symposium” ณ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น   ในปีพ.ศ. 2544 และนำมาสู่ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ“True Colors”  การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะระหว่างศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่น ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีพ.ศ. 2547  และการจัดนิทรรศการ “ Haiku Image Sculpture ”  การแสดงงานประติมากรรมนานาชาติ   ณ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ในปีพ.ศ. 2549 และ 2550 รวมทั้งการร่วมงาน“Simposium International de esucuitura”  ณ มหาวิทยาลัย Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ประเทศเม็กซิโก ในปี พ.ศ.2552  จากโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ที่ทำให้ศิลปินกลุ่มนี้ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน และทำให้เกิดการขยายวงกว้างขึ้น ได้มีการเชิญชวนให้กลุ่มเพื่อนศิลปินที่รู้จักสนิทสนมเข้าร่วมด้วย  จนกลายเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมสร้างสรรค์ของศิลปินนานาชาติ ( ไทย – ญี่ปุ่น – เกาหลี – ออสเตรเลีย-อเมริกา)  ที่มีความหลากหลายตั้งแต่ศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับสากลจนถึงศิลปินรุ่นใหม่  โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้มแข็งและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิลปินหญิงนานาชาติในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้น  
            วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกันระหว่างศิลปินหญิงจากหลากหลายประเทศ   เป็นการเผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือของศิลปินหญิงนานาชาติแก่สังคม  และแสดงออกถึงบทบาทความสำคัญของผู้หญิงผ่านทางการสื่อสารด้วยศิลปะ
             การจัดงานครั้งนี้ ทางผู้จัดได้เชิญศิลปินหญิงที่สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายเทคนิค ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เครื่องเคลือบดินเผา แก้ว สิ่งทอ กราฟิก ผลิตภัณฑ์และภาพถ่าย ส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงจัดนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งทางผู้จัดจะจัดพิมพ์สูจิบัตรประกอบนิทรรศการจำนวน 500 เล่ม มอบให้กับศิลปินที่เข้าร่วมและสถาบันทางการศึกษาด้านศิลปะต่างๆ สำหรับศิลปิน ทั้ง 18 ท่าน ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มีรายชื่อดังนี้
 
1. กรธนา กองสุข   (ไทย-ประติมากรรม)
2. จินตนา เปี่ยมศิริ(ไทย-จิตรกรรมไทย)
3. ชลดา ตันติวิชิตเวช(ไทย-ภาพพิมพ์)
4. วีรยา จันทรดี (ไทย-เครื่องเคลือบดินเผา)
5. ปาลิดา ภิญโญดุษฎี (ไทย-ผลิตภัณฑ์)
6. นิธิกุล นิ่มกุลรัตน์(ไทย-สิ่งทอ)
7. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์(ไทย-สิ่งทอ)
8. โยโกะ โอคาวา(ญี่ปุ่น – จิตรกรรม)
9. คาโอริ ฟุกุนากา(ญี่ปุ่น-ประติมากรรม)
10. ซายากะ ชิเนง(ญี่ปุ่น-ภาพถ่าย)
11. โทโมโกะ มะซึดะ(ญี่ปุ่น – กราฟิก) 
12. มามิยู  นะกะยามะ(ญี่ปุ่น –สิ่งทอ)
13. โทโมมิ มิซึทานิ(ญี่ปุ่น – เครื่องเคลือบดินเผา)
14. ฮิซาชิ ซูจิ(ญี่ปุ่น – แก้ว)
15. โทโมโกะ โอโนะเดรา (ญี่ปุ่น – เครื่องเคลือบดินเผา)
16. โค ฮี ซุก(เกาหลี– เครื่องเคลือบดินเผา)
17. โฮป บาร์เน็ท ( อเมริกา-เครื่องเคลือบดินเผา)
18. โจ ฮอลเลอร์(ออสเตรเลีย – ภาพพิมพ์)
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »