นศ.ป.โท ด้านพลังงาน วิศวฯเครื่องกล คว้ารางวัล Best Poster Award-

นศ.ป.โท ด้านพลังงาน วิศวฯเครื่องกล คว้ารางวัล Best Poster Award
Views 115
5 มิ.ย. 2558    Jarunee Nuanboonma

     นายกฤษณ์ รัตนปัญญาพันธุ์  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ส่งผลงานชื่อ The study of a power system in a pulp and paper plant in Thailand หรือ การศึกษาระบบไฟฟ้าของบริษัทผลิตเยื่อและกระดาษในประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการ “2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE)” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัล Best Poster Award โดยมี ผศ.ดร.อาคม แก้วระวัง  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
 
 
 
 
 
วราพร/ข้อมูล
จารุณี/เรียบเรียงรายงาน

Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »