มข.ผนึก รพ.ขอนแก่น ร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกกำลัง โรงพยาบาลขอนแก่น สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
อ่าน 2,403 ครั้ง
17 ส.ค. 2558    Worawit Siripanuwat

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทน รองศาสตรจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ลงนาม กับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุษณีย์ สังคมกำแหง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ศาสตราจารย์พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายแพทย์ธนชัย พนาพุฒิ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นพยานร่วมลงนาม โดยมีบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
 
          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้การวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจในการปกป้องอาสาสมัครการวิจัย และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านวิธีการและการบริหารจัดการ ภายใต้กรอบแนวทางความร่วมมือ โดยใช้วิธีดำเนินการตามมาตรฐาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีนักวิจัยมีความประสงค์จะเก็บข้อมูลจะต้องยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรืออาจมอบหมายให้กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทบทวนเบื้องต้น หรือเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
 
          เมื่อโครงการวิจัยถูกพิจารณารับรองแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น จะรับรองผลการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) เพื่อประโยชน์ของผู้วิจัยที่จะไปเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับการทบทวนโครงการวิจัยต่อเนื่อง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลังจากที่พิจารณาทบทวนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลไปยังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อดำเนินการต่อทันที กรณีตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงจะดำเนินการตรวจเยี่ยมร่วมกัน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »