กองสื่อสารองค์กร มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่าน 602 ครั้ง
24 ธ.ค. 2558    Jiraporn Pratomchai

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 ธ.ค. 58 กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้างาน ให้การต้อนรับและบรรยายกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้แก่คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ซึ่งนำโดย นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ดร.อรุณี ทองอ่อน หัวหน้าภารกิจสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร รวม 7 คนโอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้บรรยายสรุปภาพรวมและนโยบายด้านการสื่อสารองค์กร   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บรรยายในประเด็น การบริหารจัดการของกองสื่อสารองค์กร  กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเทคนิคการเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ  ทั้งนี้หัวหน้างานประกอบด้วย หัวหน้างานวิทยุสถาบัน หัวหน้างานกิจการทั่วไป หัวหน้างานกิจการสังคม หัวหน้างานข่าว ได้บรรยายกลยุทธ์การสื่อสารในแต่ละงานที่รับผิดชอบด้วย 
           โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านสื่อสารองค์กร ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »