ม่วนซื่นวิถีอีสาน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส"-

ร่วมม่วนซื่นตามวิถีประเพณีบุญฮดสงฮีตเดือน ๕ ตามแบบฉบับอีสานบ้านเฮาใน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ๘ เมษายน พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
Views 131
8 มี.ค. 2559    Natthawut Jaruwong

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน ร่วม "แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" บุญฮดสง อีตเดือน ๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ม ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ร่วมสนุกสนานแบบ "บุญฮดสง" ตามวิถีชาวอีสาน พบกิจกรรมม่วนซื่นมากมาย
 
ม่วนซื่นกับ
๐ พิธีรดดำหัวขอพรแบบอีสาน
๐ สงน้ำพระบนฮางฮดและฮ้านพระ
๐ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
๐ ขบวนแห่พระประจำคณะและนางสังขาน
๐ แข่งขันตบประทาย
๐ พิธีเสริมบุญบารมี
๐ หมอลำม่วนๆ แบบอีสาน
 
พร้อมเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรในกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน ณ พุทธศิลปสถานริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ เว็บไซต์ cac.kku.ac.th

Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »