ม่วนซื่นวิถีอีสาน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส"

ร่วมม่วนซื่นตามวิถีประเพณีบุญฮดสงฮีตเดือน ๕ ตามแบบฉบับอีสานบ้านเฮาใน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ๘ เมษายน พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
อ่าน 6,232 ครั้ง
8 มี.ค. 2559    Natthawut Jaruwong

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน ร่วม "แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" บุญฮดสง อีตเดือน ๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ม ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ร่วมสนุกสนานแบบ "บุญฮดสง" ตามวิถีชาวอีสาน พบกิจกรรมม่วนซื่นมากมาย
 
ม่วนซื่นกับ
๐ พิธีรดดำหัวขอพรแบบอีสาน
๐ สงน้ำพระบนฮางฮดและฮ้านพระ
๐ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
๐ ขบวนแห่พระประจำคณะและนางสังขาน
๐ แข่งขันตบประทาย
๐ พิธีเสริมบุญบารมี
๐ หมอลำม่วนๆ แบบอีสาน
 
พร้อมเชิญร่วมประชันความสร้างสรรค์กับการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำคณะและนางสังขาน และการประกวดตบประทาย (ก่อเจีดีย์ทราย) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๕ เมษายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดที่ โทร ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ หรือคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม
 
 
 

 
พร้อมเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรในกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" ครั้งที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ณ พุทธศิลปสถานริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ เว็บไซต์ cac.kku.ac.th
 
 
 
กำหนดการ 
งานบุญเดือนห้าแห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส
วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------------------------------------
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐  น. กิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. กิจกรรมการประกวดตบปะทาย ( ก่อเจดีย์ทราย )  ณ  ริมบึงสีฐาน
๑๔.๐๐ – ๑๕๐๐  น. ตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณถนนหน้าศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๕.๐๐ – ๑๖..๐๐ น. เคลื่อนขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐  น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ชุดที่ ๑ โดย วงแคนสินไซ
๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๕ น. พิธีเสริมบุญบารมี โดย นายสมานจิต ผุยชา
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ พุทธศิลป์สถาน
                                กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
                               ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
                               พิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม
                               ประธานในพิธีนำฮดสงพระพุทธรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรดน้ำสมมาอาวุโส
๑๘.๐๐ – ๑๘.๑๕ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ชุดที่ ๒ โดย วงหมอลำกลอนประยุกต์ 
๑๘.๑๕ – ๑๘.๓๐ น. ประกาศผลประกวดขบวนแห่พุทธบูชาและการประกวดตบปะทาย
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ชุดที่ ๓ โดย วงแคนสินไซและวงหมอลำกลอนประยุกต์
๒๐.๐๐ น.                 ปิดงาน
 
 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »