มข.เร่ละคร เสริมสุขภาวะเด็ก สร้างจิตสำนึกรักชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดกยบ้านชีวาศิลป์ กองสื่อสารองค์กร เร่ละคร เสริมสุขภาวะเด็ก สร้างจิตสำนึกรักชุมชน
อ่าน 476 ครั้ง
28 เม.ย. 2559    Jiraporn Pratomchai

         จากข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 มากถึงร้อยละ 13.6 สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกาย
         บ้านชีวาศิลป์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงสุขภาวะของเด็กวัยเรียนในชุมชน จึงนำละครเร่ จัดแสดง 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านโนนม่วง ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนสีฐาน ชุมชนสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน ตระหนักถึงประโยชน์ของการทานอาหารเพื่อสุขภาพ  รู้จักเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย  ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาชวนเชื่อ  และลดการซื้ออาหารไม่เป็นประโยชน์โดยเปลี่ยนเป็นเงินออมเพื่อใช้ในอนาคต
        นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์ ผู้ใหญ่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เผยว่า เด็กในหมู่บ้านส่วนใหญ่มักรับประทานขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม และใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งในหมู่บ้านมีร้านเกมจำนวนมาก ปัจจุบันเด็กจึงสนใจเกมมากกว่าการวิ่งเล่นในลานวัด ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลว่าเด็กอาจเป็นโรคอ้วนรวมทั้งมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อสังคมหากยังรวมกลุ่มในร้านเกมเป็นประจำ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เล็งเห็นความสำคัญจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับความรู้เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียน
        สอดคล้องกับข้อมูลจากรมอนามัยเรื่องการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียนพบว่า เด็กที่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ คือ 60 นาทีต่อวัน และสัปดาห์ละ 3 วัน มีเพียงร้อยละ 24.3 ในขณะที่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ เล่นเกม และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกินกว่าวันละ 2 ชั่วโมง พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กไทยมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี
         เด็กชายวิญญู อนุสุเรนท์ นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนบ้านโนนม่วง กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม โดยปกติจะเล่นเกม ดูโทรทัศน์ที่บ้าน แต่วันนี้ได้เข้าชมละครเร่เป็นครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้นและสนุกมาก  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการกินที่ถูกต้องและรู้จักประหยัดอดออม จะนำความรู้ไปปรับใช้ โดยการเลิกกินน้ำอัดลม จะได้มีเงินออมในอนาคต และถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังเพื่อนในชั้นเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมชมละครเร่ในวันนี้อีกด้วย
         “ไม่เคยดูละครเร่มาก่อนเลยครับ สนุกมาก สนุกกว่าการเล่นเกมหรือดูทีวี อยากให้พี่มาอีก ผมจะไม่กินน้ำอัดลมอีก เพราะอันตรายไม่อยากอ้วน แถมประหยัดเงินออมไว้ไปให้คุณยายดีกว่า ส่วนเพื่อนที่ไม่มาจะไปบอกให้งดน้ำอัดลมเหมือนกัน”  เด็กชายวิญญู กล่าว

          การแสดง ละครเร่ ของนักศึกษาสาขาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อว่าการแสดงละครเร่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผู้แสดง เด็กจะเกิดการจดจำได้ดี ถึงขั้นตระหนักรู้และนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินในที่สุด ที่สำคัญละครเร่แต่ละเรื่องได้กลั่นกรองเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กโดยตรง ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถแยกแยะเนื้อหาสาระได้ จึงจำเป็นต้องคัดสรรเนื้อหาสาระที่เหมาะสม โดยมั่นใจว่าสารที่ถ่ายทอดจะเป็นประโยชน์กับเด็กสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน
          นางสาววิริยา  กาญจนสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า เสน่ห์ของละครเร่คือสามารถตอบโต้กันได้ เด็กจะซึมซับได้เร็วกว่าการชมทีวี โดยเราได้กลั่นกรองเนื้อหา คัดเฉพาะสาระประโยชน์ ข้อคิด และสิ่งที่ควรปฏิบัติให้เด็ก ทำให้ดึงดูดผู้ชมได้ เด็กจะจดจำ ตระหนัก และเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง  นอกจากการมอบความรู้และความสนุกสนานให้เด็กแล้วยังถือเป็นการฝึกประสบการณ์ของตนเองอีกด้วย
          ละครเร่จากบ้านชีวาศิลป์ ถือเป็นแบบอย่างในการบูรณาการความรู้ความสามารถของนักศึกษาเพื่อมอบให้กับชุมชน โดยมุ่งหวังจะเห็นเด็กในชุมชนเกิดการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับวัยเรียน ลดภาวะโรคอ้วนในวัยเด็กตามนโยบายรัฐ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงศักยภาพ เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง 

 

เรื่อง : จิราพร  ประทุมชัย 

ภาพ : รวิพร สายแสนทอง 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »