คณะสถาปัตย์ มข. มอบรางวัลบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมเฟ้นหาบุคคลตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแก่บุคลากร
อ่าน 629 ครั้ง
12 ก.ย. 2559   

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นให้กับบุคลากรตัวอย่างที่ทุ่มเท อุทิศตนสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และดำรงตนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยคุณหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณผู้ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน และผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี ผู้ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประเภทบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีนี้

          ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวถึงนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรว่า “ทางคณะฯได้เน้นการสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณโดยส่วนใหญ่บุคลากรของเรา มีความประพฤติในเชิงจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่บางเรื่องอาจจะไม่ทราบว่าได้ส่งผลต่อสิทธิบางอย่าง เช่น การออกปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหารให้ความรู้ตรงนี้เพื่อให้บุคลากรได้รักษาสิทธิ์ของตนได้อย่างเต็มที่  นอกจากนั้น ยังได้มอบนโยบายให้แต่ละหลักสูตรให้เผยแพร่ และแจ้งแก่บุคลากรในหลักสูตรให้ทราบถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น จรรยาบรรณด้านการวิจัย จรรยาบรรณการเขียนบทความวิชาการ และอื่น ๆ

          สำหรับกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยในสื่อต่าง ๆ อาทิ เฟสบุคส์ โปสเตอร์ โดยให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  การมอบรางวัลแก่บุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุน ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจรรยาบรรณ  ซึ่งกิจกรรมที่ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการไปแล้ว  ก็คือ การอบรมด้านจรรยาบรรณ การคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุน ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจรรยาบรรณ ที่ได้มีการมอบรางวัลในวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งปีนี้ก็ได้มี  ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี  และนส.หทัยรัตน์  วงศ์สุพรรณ  เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับรางวัลครับ”

 

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ข่าว

ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์  เกรียงพงษ์ ภูศรีโสม ถ่ายภาพ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »