ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๘๙ รูป วันสถาปนา ๕๓ ปี มข.

ร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๘๙ รูป และเจริญพระพุทธมนต์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕ ม.ค. ๖๐ ณ สะพานขาว และอาคารสิริคุณากร เริ่ม ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
อ่าน 2,825 ครั้ง
6 ม.ค. 2560    Natthawut Jaruwong

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม ชมรมสมาธิและศีลธรรม และชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๘๙ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชื่อดังทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๓ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีสะพานขาว และอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๓ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพระเถระชื่อดังร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ได้แก่ พระอาจารย์ถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮ จ.อุดรธานี หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ทวี ปุญญปัญโญ วัดป่าสันติธรรม จ.เลย พระครูวินัยวรญาณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จ.มหาสารคาม พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์นิคม นิคมวโร วัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโน วัดป่ากิตติญานุสรณ์ จ.ขอนแก่น และพระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง จ.ขอนแก่น
 
 
กำหนดการ
โครงการทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ มณฑลพิธีสะพานขาว และสำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
******************************
 
กิจกรรมช่วงที่ ๑ พิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา ๐๖.๓๐ น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน 
ณ บริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว
เวลา ๐๗.๐๐ น. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 
เวลา ๐๗.๑๕ น. พระสงฆ์ จำนวน  ๕๘๙  รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว
 
กิจกรรมช่วงที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนา พร้อมกัน ณ สำนักงานอธิการบดี 
อาคารสิริคุณากร
เวลา ๐๘.๑๕ น. พระสงฆ์เกจิอาจารย์ จำนวน ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร
เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เกจิอาจารย์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์และสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ
เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิการบดี ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เกจิอาจารย์ ๑๐ รูป
เวลา ๐๙.๑๕ น. พระสงฆ์เกจิอาจารย์ ๑๐ รูป อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ผู้เข้าร่วมพิธี
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสร็จพิธี

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »