ศิลปะไร้กำแพง (Art No Wall) ประจำปี 2560

ศิลปะไร้กำแพง (Art No Wall) จากศิลปินชาวต่างและชาวไทย เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับผู้คนได้เสพผลงาน
อ่าน 522 ครั้ง
11 ก.พ. 2560    Arit Punsawad

                ศิลปะไร้กำแพง (Art No Wall) จากศิลปินชาวต่างและชาวไทย เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับผู้คนได้เสพผลงาน โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาเริ่มต้นวันแรกทางกลุ่มศิลปินไทยและต่างชาติได้เดินทางศึกษาดูงานตามแหล่งวัฒนธรรมและโบราณสถานต่างๆรอบจังหวัดขอนแก่นเพื่อได้ซึมซับและได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นประยุกต์ออกมาเป็นผลงานและต่อกลุ่มศิลปินได้มาสร้างสรรค์ผลงานต่อที่หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ทำการจัดแสดงงานนิทรรศการในช่วงเย็น
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีศิลปินและบุคคลที่สนใจงานด้านศิลปะเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ได้กล่าวว่า “จากความแตกต่างทางด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน เกิดเป็นกำแพงที่เกิดขึ้นในใจที่มีมาจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขด้วยกระบวนการที่หลากหลาย หนึ่งในกระบวนการนั้นคือ การเชื่อมโยงได้ด้วยผลงานศิลปะที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งโครงการศิลปะไร้กำแพง : Art No Wall ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถประสานสัมพันธ์อย่างงดงามและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ประจักษ์ต่อสังคม ”

                
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ช่างเกวียน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ประธานโครงการผู้จัดทำโครงการ Art No Wall ได้กล่าวว่า “ โครงการศิลปะไร้กำแพง หรือ ที่เรียกกันว่า Art No Wall ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและปีนี้เป็นปีที่ 7 ครั้งแรกของ Art No Wall ผู้คิดโครงการมาคนแรกคือ อ.คงศักดิ์ กุลกลางดอน และได้จัดขึ้นที่กรุงเทพ จากนั้นทางขอนแก่นเองได้นำกิจกรรมนี้มาจัดอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์คงศักดิ์ตลอดมา โดยการคัดเลือกศิลปินเข้ามาร่วมโครงการ ในช่วงปีแรกๆได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางเทศบาล ส่วนในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มข. สำหรับศิลปินเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะมาจากทางเอเชีย สำหรับศิลปินที่มาประจำได้แก่ เกาหลี เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น สำหรับในปีนี้ศิลปินต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานมีมาจากประเทศเกาหลี 2 คน ประเทศไต้หวัน 1 คน และประเทศจีน 1 คน ซึ่งทางประเทศจีนได้มีการบันทึกลงนามทางวิชาการด้านศิลปะที่มหาวิทยาลัยเฉินตูไปแล้ว ผลงานทางศิลปินที่ได้สร้างสรรค์เสร็จสิ้นในปีนี้ ส่วนหนึ่งจะได้มอบให้กับทางศูนย์เยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น ส่วนที่เหลือจะได้นำมาติดตั้งที่คณะฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ช่างเกวียน กล่าวในที่สุด


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »