“RUN For Thailand 4.0” ตอบโจทย์งานวิจัยที่ประเทศชาติต้องการ ครั้งที่ 3

การร่วมมือนักวิจัย 8 สถาบันชั้นนำของประเทศ ลงพื้นที่จริง เพื่อตีโจทย์ปัญหาที่เป็นอยู่จริง นำมาทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง การประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทาลัยเพื่อการวิจัย#3
อ่าน 1,510 ครั้ง
17 ก.พ. 2560    Boripat Tasee

                หลายคนคงได้ยินคำว่า Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายระดับประเทศ ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน และในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นที่มาในการจัดงานประชุมวิชาการ RUN For Thailand 4.0”

                มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกองบริหารงานวิจัยจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่ 3 (The 3rd  Annual Meeting: Research University Network) ภายใต้หัวข้อ “RUN For Thailand 4.0”ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารในเครือข่ายฯ และนักวิจัย ใน 7 Clusters ประกอบด้วยคลัสเตอร์ Food, Energy, Disaster and Climate Change, Health, ASEAN Studies และ Materials, Robotic และ Digital ได้มีโอกาสมานำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความร่วมมือ รวมถึงการให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศ.นส.พ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการ RUN Office กล่าวรายงาน ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

                รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า “เรามุ้งเป้าหมายไปที่ การพัฒนา Inter- -University Clusters เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรฯ เป็นคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการวิจัยของเครือข่ายฯ และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาคของประเทศ”

                Thailand 4.0 คือการนำเอานวัตกรรมและงานวิจัยมาพัฒนาประเทศ ภายใต้ 7 คลัสเตอร์ (Clusters) สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีการร่วมมือกับรัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้เร็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมั้ยขึ้นมาใช้ เราจะเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ทันสมั้ยไม่ได้ หากเราไม่มีนวัตกรรมในการผลิตแมททีเรียล (material) ที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่าน ทุกมหาวิทยาลัยที่มาร่วมหารือ และร่วมมือกันที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการวิจัยของเครือข่ายฯ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาค  แนวคิดในการดำเนินการใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของไทยอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »