สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญส่งผลงาน “สื่อป้องกันการทุจริต”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล
อ่าน 884 ครั้ง
27 ก.พ. 2560    Passakorn Tuaprakhon

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต   ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา  หรือภาพยนต์สั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต  หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

นักศึกษามหาวิทยาลลัยขอนแก่นที่สนใจ สามารถติดต่อส่งผลงานได้ที่  งานวินัยนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  ภายในวันที่ 21  เมษายน  2560 หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-0325-7689

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »