KKBS Cafe ร้านกาแฟสุดชิค บ่ม นศ. สู่การเป็นผู้ประกอบการคุณภาพ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว "KKBS Cafe" บริหารจัดการโดยนักศึกษา บ่มเพาะทักษะประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการคุณภาพ
อ่าน 3,528 ครั้ง
16 พ.ค. 2560    Warunu Donnue

       ร้านกาแฟนับได้ว่าเป็นสถานที่คู่ใจของนักศึกษาและอาจารย์ ด้วยหลากหลายเหตุผลของการนั่งในร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็น ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างอื่น อ่านหนังสือ ทำงาน ประชุมกลุ่ม สถานที่นัดพบ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนทำให้ในปัจจุบัน "ร้านกาแฟ" จึงกลายเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมและสร้างผู้ประกอบการที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก 
          สำหรับในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีร้านกาแฟเพื่อบริการให้แก่ลูกค้าที่ชื่นชอบมากมายหลายประเภท แต่ที่ “KKBS CAFE BY EVENT STATION” ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. (KBBS) มีความแตกต่างออกไป เพราะที่นี่เป็นสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการในลักษณะบริษัทจำลอง (Dummy Company) ที่มีการบริหารจัดการโดยนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน มีทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง และที่สำคัญยังเป็นอีกอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความมั่นใจในการก้าวไปเป็นก่อนสู่ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง 
        รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า สำหรับ “KKBS CAFE BY EVENT STATION” เป็นการต่อยอดมาจาก บริษัทจำลองอีเว้นท์ สเตชั่น ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน ซึ่งทางคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  ทั้งทางด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  การเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา และเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับบัณฑิตในอนาคต
        “ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการร้านค้า การบริหารจัดการเฟรนไชส์ จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และเป็นการเพิ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จะเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อตลาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการมีความต้องการกลุ่มวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้ และคุณภาพในการทำงานไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร” 
         คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  “KKBS CAFE ยังจะเป็นคอมมูนิตี้ คาเฟ่ เป็นพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่จะได้มาพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านการเรียน การวิจัยและการทำงานที่ได้รับมอบหมายในวิชาเรียน ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา คณะฯ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ), รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  เจียรนัยกูร  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมเยี่ยมชมและใช้บริการ KKBS CAFE ของเราอีกด้วย ซึ่งผู้บริหารทุกท่านรู้สึกชื่นชมและประทับใจเป็นอย่างมาก”
        ด้าน นายฉัตรดนัย โฆษะวิสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรมและอีเว้นท์ ได้เล่าถึงความน่าสนใจและสิ่งที่ได้รับจากการเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมนักศึกษาที่เข้ามาบริหารร้านแห่งนี้ว่า การที่คณะฯ ได้จัดสถานที่ในการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ผ่านการบริหารจัดการร้านกาแฟ รวมถึง บริษัทอีเว้นท์ สเตชั่น ซึ่งเป็น เป็นบริษัทจำลองที่ให้บริการงานทางด้านงานอีเว้นท์ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นแหล่งบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้พิเศษระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดจากการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ ไม่ใช่ที่รายได้ส่วนตัว หรือกำไรของร้าน แต่เป็นการเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะต่างๆที่จำเป็นต้องมีในวิชาชีพ ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่สามารถสร้างได้จากการเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้เรามีการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดบริการและการจัดระบบบริหารงาน นำสู่ความสามารถในการริเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ด้านบริการและการจัดงาน หรือด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต
          ท้ายสุด ฉัตรดนัย กล่าวว่า สำหรับ KKBS CAFÉ BY EVENT STATION ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา หากแวะเวียนมาทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ก็ขอเชิญเยี่ยมชมและดื่มเครื่องดื่มฝีมือนักศึกษา โดยร้านตั้งอยู่ที่อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook.com/kkbscafe โทรศัพท์ 092-9801559 หรือที่ E-mail: Event.station2015@gmail.com      
 
ชมวิดิโอคลิปบรรยากาศได้ที่นี่ 
 
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
facebook.com/kkbscafe : ภาพ

 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »