ทันตะฯ มข. แถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศลช่วยผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล“ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
อ่าน 904 ครั้ง
16 พ.ค. 2560    Jiraporn Pratomchai

        วันนี้ (16 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.ทพ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ แถลงข่าวความพร้อมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล“ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สถาบันชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าจำนวนผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัว จากประมาณร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 8 ต่อปี เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นโรคในช่องปากที่ต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ โดยเคยพบในเด็กชายวัย 13 ปี
        “สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก (GLOBACAN)มีผลสำรวจอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งทั่วโลกในปี พ.ศ.2555 พบว่า ในประเทศที่กำลังพัฒนาจะพบมะเร็งช่องปากเป็นอันดับ 8 และเป็นมะเร็งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นอันดับ 9 ของมะเร็งที่เกิดในเพศชายทั้งหมด  ส่วนในประเทศไทย จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่รวบรวมข้อมูลไว้เมื่อปี พ.ศ.2552 นั้น พบ“มะเร็งช่องปาก” มากเป็นอันดับ 6นับจากมะเร็งเต้านม ปอด ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ปากมดลูก และตับ ท่อน้ำดี เรียงตามลำดับ  โรคมะเร็งช่องปากพบมากเป็นอันดับ 4 ในเพศชายคิดเป็นร้อยละ 8.4 และเป็นอันดับ 8 ในเพศหญิงร้อยละ 2.9”รศ.ดร.ทพญ.วรานุช กล่าว
         ผศ.ดร.ทพ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยเพศชายที่เข้ามารับการรักษาจะเป็นมะเร็งช่องปากระยะที่ 3 ประมาณร้อยละ 42  ขณะที่เพศหญิงจะพบมะเร็งช่องปากระยะที่ 1  ประมาณร้อยละ 34  ซึ่งหากได้รับการวินิจฉัยโรคและการรักษาช้า จะทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยภายในห้าปี ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปัจจุบันพบว่า การเคี้ยวหมาก สูบบุหรี่ และดื่มสุรา เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งช่องปากในกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการเคี้ยวหมาก มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเกิดมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยเพศหญิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดกิจกรรมระดมทุนสมทบเพื่อนำมาใช้พัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูสภาพ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก  ในรูปแบบคอนเสิร์ตการกุศล“ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560เวลา 19.00 น.  ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          คอนเสิร์ตการกุศล“ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560เวลา 19.00 น.  ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคอนเสิร์ตรวมเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนักร้องอาชีพผู้มีชื่อเสียง 5 คน ได้แก่ คุณน้ำมนต์ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย คุณลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ คุณศรัณย์ คุ้งบรรพต และคุณกิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต เดอะว้อยซ์) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะเข้าสู่โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมนี้สามารถนำรายได้มาใช้พัฒนาศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต   ภายในห้าปีให้สูงขึ้น  และจะทำให้สามารถก่อตั้ง Center of excellence in Oral Cancer ขึ้น ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอย่างครบวงจร
           จำหน่ายบัตร คอนเสิร์ตการกุศล“ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์”อยู่ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 0-4320-2405 ต่อ 45117 หรือ 45188 และโทร.086-850 6425  บัตรราคา 500.-/1,000.-/1,500.- บาท

 

ข่าว : วัชรา น้อยชมภู

ภาพ  : จิราพร ประทุมชัย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »