สถาปัตย์ มข. จัดประชุมวิชาการ โฮมภูมิ ครั้งที่3 Wisdom for the Future

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมภาคี 8 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการ “โฮมภูมิ” ครั้งที่3 ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future” หวังสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการสู่ระดับโลก
อ่าน 1,091 ครั้ง
15 มิ.ย. 2560    Boripat Tasee

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการ โฮมภูมิ ครั้งที่3 ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

                การประชุมวิชาการ โฮมภูมิ จัดในนามของเครือข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในภาคอีสาน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาสองครั้ง โดยที่ครั้งแรก จัดขึ้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2556 ภายใต้หัวข้อ “เอกภาพในความหลากหลาย” และครั้งที่สอง จัดขึ้นที่ คณะเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีพ.ศ.2558 หัวข้อ “อยู่ อย่าง ยั่ง ยืน” และในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องครั้งที่ 3 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ (Assembling of Wisdom) ครั้งที่ 3 ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future” ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยนำเสนอผ่านผลงานวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการเรียนรู้ ต่อยอดการค้นคว้าทางวิชาการของนักวิจัย นักออกแบบ นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป กว่า 150 คน

                รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่คณะวิชาทางด้านสถาปัตยกรรม การวางแผนและการออกแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งหวังในการที่จะสร้างเครือข่ายทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาคณะวิชาในภูมิภาค ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายภาคี 8 สถาบัน การประชุมวิชาการในครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัย  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในหมู่ของนักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ พร้อมกับพัฒนามาตรฐานในการผลิตผลงานสู่ระดับสากล

                การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการร่วมประชุม นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายจัดการประชุมและผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเกิดความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างสถาบันอีกด้วย


ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »