มข. ทูลเกล้าถวายทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

มข. ทูลเกล้าถวายทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ประจำปี 2560
อ่าน 1,464 ครั้ง
16 มิ.ย. 2560    Wadinlada Thuratham

              เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2560 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ศาสาดุสิตดาลัย พระตำหนักสวนจิตรลดา พระราชทานวโรกาสให้ ฯพณฯ ฮอง ฌวน ณารน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา และ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

              สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ณ ตำบลช็อมโบร์ อำเภอปราสาทช็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 จนกระทั่งปัจจุบัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งระบบแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศร่วมกัน ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายาวนาน และสนองพระราชดำริในการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอพระราชทานถวายทุนการศึกษาร่วมในโครงการดังกล่าว โดยการประสานงานผ่านประธานคณะทำงานโครงการฯ (พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังสี) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 และปัจจุบันมีนักศึกษาภายใต้โครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 47  คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 10 คน ปริญญาโท จำนวน 22 คน และปริญญาเอก จำนวน 15 คน  

              ในการนี้ ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560  จำนวน 13 ทุน และได้นำนักศึกษากัมพูชา ผู้รับทุนพระราชทานรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 19 ราย แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 4 ราย ปริญญาโท 15 ราย เข้าเฝ้าฯ และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเดียวกันด้วย เสร็จแล้วคณะบุคคลตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมกศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  และกองวิเทศสัมพันธ์ขอรับพระราชทานร่วมฉายพระรูป

 

ภาพ/ข่าว: จริยา สงวนรัตน์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »