สมาคมศิษย์เก่า มข. ลงชุมชน ช่วยเสริมฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านบึงแก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้ สมาคมศิษย์เก่า มข. สู่ชุมชน" เน้นการพัฒนาเด็ก ช่วยเสริมฐานการเรียนรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
อ่าน 399 ครั้ง
16 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon

              สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้ สมาคมศิษย์เก่า มข. สู่ชุมชน" ประจำปี 2560 โดย นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบึงแก ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนและนักเรียน และได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุด  พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน   โดยมี ผอ.สมานฉันท์ จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก  ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

              ในระหว่างการจัดกิจกรรมมีกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และในห้วงที่ผ่านมา โรงเรียนได้ติดตามผลการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน พบว่าหลังการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ  ทำให้โรงเรียนมรอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างความสุขแก่นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

              นายสมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ภารกิจของสมาคมศิษย์เก่า มข. นอกจากการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันหรือการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันของ มข. แล้ว  สมาคมฯ ยังตั้งใจที่จะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือโรงเรียน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน แม้จะทำได้ไม่มาก แต่ก็ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และครั้งนี้เป็นการเสริมฐานรากเรื่องการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในชุมชนบึงแก มีปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี และน่าจะส่งผลดีในระยะยาวของชุมชน ในอนาคตอันใกล้ สมาคมฯ ก็ยังมีโครงการที่จะไปสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนอื่นๆในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของชุมชน

 

ข่าว :  ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า มข. 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »