อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสหกิจอาเซียน

อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย รับเชิญเข้าร่วมและเป็นคณะกรรมการตัดสินงานประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาขอนแก่น
อ่าน 200 ครั้ง
19 มิ.ย. 2560    Panapon Meepian

               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ หัวหน้าสาขาและประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมและเป็นคณะกรรมการตัดสินงานประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องสัมมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์   
               โดยมีนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน ที่ได้ปฎิบัติสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ที่ธนาคารพงสะหวัน จำกัด สำนักงานใหญ่ นครหลวงเวียงจันทน์ เข้าร่วมประกวดการนำเสนอ รวมทั้งนายสดายุทธ สีดานวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการนำเสนอแบบปากเปล่า (ORAL PRESENTATION) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและการบริหารจัดการ รวมทั้งการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างมาก เพราะทำให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษา และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร

ข่าว : ธเนศ วัฒนกูล
ภาพ : ธเนศ วัฒนกูล
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »