นศ.มข. รวมตัวจิตอาสาร่วมสร้าง ฝาย มข.58 "ตามรอยเท้าพ่อ ร.๙"

นักศึกษา มข. จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสร้างฝาย มข.58 ตามรอยเท้าพ่อ ร.๙ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำตำบลทุ่งโป่งฯ ณ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 304 ครั้ง
19 มิ.ย. 2560    Anuwat Srisawat

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมที่จะก่อประโยชน์แก่สาธารณะชน จึงรวมกลุ่มเหล่านักศึกษาผู้ที่มีจิตอาสา จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสร้าง ฝาย มข.58 ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาของโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท จากฝายประชาอาสา (ฝาย มข.27) สู่ ฝายประชารัฐ (ฝาย มข.58) รัฐออกงบ ประชาชนออกแรง เกิดจากการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานหลัก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสถาบันยุทธศาตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
          โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมจาก คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ และคณะเกษตรศาสตร์ จำนวนกว่า 55 คน โดยมีชมรมรากแก้ว มข. เป็นหลักในการประสานงาน อีกทั้ง นักเรียน โรงเรียนห้วยยางฯ อบต. ชาวบ้าน ร่วมกันขนหิน ผูกเหล็กในส่วนของบันไดปลาโจน และหลวงปู่เขียน บ้านห้วยยาง พร้อมทั้งคณะสงฆ์ได้มาให้กำลังใจชาวบ้าน และได้ฝากบ้านเมืองให้นักศึกษาช่วยกันดูแลอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมานี้

ข่าว/ภาพ: สถาบันยุทธศาตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »