นศ.คณะมนุษย์ฯ คว้าชัยเอกลักษณ์ไทยระดับภาค สู่เวทีระดับประเทศ

นศ.มข.หญิง-ชาย คว้าชัยตัวแทนภาคฯ แข่งขันอ่านฟังเสียง และประกวดมารยาทไทย ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากงาน“ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”
อ่าน 1,003 ครั้ง
6 ก.ค. 2560    Wadchara Noichompoo

          ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย  จึงได้มุ่งมั่นสานต่อโครงการ “ธนชาต  ริเริ่ม … เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ภายใต้กิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  มินา  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นสถาบันการเงินซึ่งเป็นองค์กรเอกชนอย่างธนาคารธนชาตให้ความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างเช่นภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งปัจจุบันค่อย ๆ เลือนหายไปทีละน้อยจากสังคม 
          รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  ฯ กล่าวต่อไปว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่ส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อธนาคารธนชาตติดต่อมาขอใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและอ่านฟังเสียงก็ยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีส่วนร่วมในการส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการนี้เช่นกัน “หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางธนาคารจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการธำรงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยเช่นนี้ตลอดไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ทุก ๆ ปี” ผศ. เฉลิมเกียรติกล่าว

โดยโครงการ“ธนชาต  ริเริ่ม … เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”  ในครั้งนี้  จัดแข่งขันใน 5 ระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับอุดมศึกษา และจัดแข่งขันรอบคัดเลือกทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค โดยรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นวันเสาร์ที่  1 – วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปรากฏผล ดังนี้

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทอ่านฟังเสียง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระดับ ป.1- ป.3

เพศชาย  ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.พระกุมารร้อยเอ็ด  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.สนามบิน  และลำดับที่ 3 ตัวแทน จากรร.อนุบาลยโสธร

          เพศหญิง ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.อนุบาลทุ่งฝน  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.อนุบาลขอนแก่น และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.เซ็นต์แมรี่  อุดรธานี

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทอ่านฟังเสียง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ระดับ ป.4 - ป.6

เพศชาย   ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.น้ำพอง  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.อนุบาลสุรินทร์ และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.อนุบาลทุ่งฝน

เพศหญิง ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.อนุบาลกิติยา  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.สาร-สาสน์วิเทศนคราชสีมา และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.อนุบาลสุรินทร์

          ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทอ่านฟังเสียง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับ ม.1- ม.3

เพศชาย ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.แก่นนครวิทยาลัย  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.วาปีปทุม และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.กัลยาณวัตร

          เพศหญิง ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.บ้านไผ่ และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

          ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทอ่านฟังเสียง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับ ม.4- ม.6

เพศชาย  ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.คำม่วง ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.อมตวิทยา และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.กัลยาณ-วัตร

เพศหญิง  ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.สกลราชวิทยานุกูล และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.ขอนแก่นวิทยายน

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทอ่านฟังเสียง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับอุดมศึกษา

เพศชาย   ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ลำดับที่ 2 จำนวน 2 คน ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

เพศหญิง  ลำดับที่ 1 - 3 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทมารยาทไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับ ป.1- ป.3

ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากตัวแทนจากรร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.เซ็นต์แมรี่

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทมารยาทไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับ ป.4- ป.6

ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากรร.เซ็นต์แมรี่  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร. บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และลำดับที่ 3 ตัวแทนจาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทมารยาทไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับ ม.1- ม.3

ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากตัวแทนจากรร.กัลยาณวัตร  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.จตุรมิตรวิทยาคาร  และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.สารคามพิทยาคม

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทมารยาทไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับ ม.4- ม.6 และ ปวช.

ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากตัวแทนจากรร.จตุรมิตรวิทยาคาร  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากรร.ปักธงชัยประชานิรมิตและลำดับที่ 3 ตัวแทนจากรร.เวียงวงกตวิทยาคม

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทมารยาทไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับอุดมศึกษา

ลำดับที่ 1 ตัวแทนจากตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ลำดับที่ 2 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และลำดับที่ 3 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

          ในส่วนของตัวแทนผู้ผ่านเข้ารอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับตัวแทนจากภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง  ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ในเดือนกันยายน  ณ  ธนาคารธนชาต   อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์www.thanachartcsr.com
ข่าว    :   นางสาวผานิต   ฆาตนาค 

ภาพ   :   พิมพ์ชนก ศรีคง         

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »