มข.เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28กรกฎาคม2560
อ่าน 31,438 ครั้ง
11 ก.ค. 2560    Worawit Siripanuwat

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยเวลา 07.00 น. ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
          จากนั้นเวลา 08.30 น. บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งภายในงานจะมีการลงนามถวายพระพร พร้อมกิจกรรม KKU USR “ชาว มข. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ให้นักศึกษา บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาวชุมชนใกล้เคียง ได้แสดงความจงรักภักดี
 
กำหนดการ
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
จัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560
 
..........................................................................

 
พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาฯ ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
เวลา 07.00 น.          - ผู้เข้าร่วมงานมาพร้อมกัน ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 08.30 น.          - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์   จำนวน 10 รูป  มาพร้อมกัน ณ บริเวณถนนหน้าอาคารพุทธศิลป์
เวลา 08.30 น.          - รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี และผู้มาร่วมงานพร้อมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณถนนหน้าอาคารพุทธศิลป์
เวลา 07.30 น.          - รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี เข้ามาภายในบริเวณพิธี  (ภายในอาคารพุทธศิลป์)
เวลา 07.30 น.          - ประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
เวลา 07.30 น..         - ประธานในพิธีประจำแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ฯ ถวายความเคารพ (คำนับ)
เวลา 07.30 น..         - ผู้ร่วมพิธี ลุกขึ้นยืน
เวลา 07.30 น.          - ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ
เวลา 07.30 น.          - ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ (คำนับ)
เวลา 07.30 น.          - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
เวลา 07.30 น.          - ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว
เวลา 07.30 น.          - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
เวลา 07.30 น.          - พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์  จบแล้ว
เวลา 07.30 น.          - ประธานในพิธี และ คณะผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม
เวลา 07.30 น.          - พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก
เวลา 07.30 น.          - ประธานในพิธีกรวดน้ำ
 
...........................เสร็จพิธี................................

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษาฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เวลา 08.30 น.         - ผู้ร่วมงานลงทะเบียน  ณ  บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
เวลา 08.30 น.         - ผู้เข้าร่วมงานลงนามถวายพระพร  / และร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม KKU USR “ชาว มข. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”
เวลา 09.30 น.        - รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา 09.30 น.        - ประธานในพิธีประจำแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ (คำนับ)
เวลา 09.30 น.        - ผู้ร่วมพิธีฯ ลุกขึ้นยืน
เวลา 09.30 น.        - ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ
เวลา 09.30 น.        - ประธานในพิธีถวายความเคารพ (คำนับ) พระฉายาลักษณ์ฯ
 เวลา 09.30 น.       - ประธานในพิธี อ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
 เวลา 09.30 น.       - จบแล้ว ประธานในพิธีถวายความเคารพพร้อมกับผู้ร่วมพิธี
เวลา 09.30 น.        - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (เปิดแผ่น)
เวลา 09.30 น.        - เข้าสู่กิจกรรม KKU USR “ชาว มข. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล” ถึงเวลา 12.00 น.
 
...........................เสร็จพิธี................................

การแต่งกาย           - ผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร  มข.  และ หน่วยงานภายนอก : แต่งกาย สีขาว หรือ ชุดสูทสุภาพ
การแต่งกาย           - นักศึกษา มข. : แต่งกายชุด นศ. 
 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »