มข.ตั้งจุดกวดขันรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ตามกฎจราจร สร้างสังคมต้นแบบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรเพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร บริเวณประตู2 ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง พบผู้ฝ่าฝืนตรวจเตือน บันทึกชื่อ ลงโทษทางวินัยนักศึกษา และแจ้งต้นสังกัดบุคลากร
อ่าน 2,291 ครั้ง
13 ก.ค. 2560    Worawit Siripanuwat

         เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เจ้าหน้าที่งานวินัยกองกิจการนักศึกษา และข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร เพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร บริเวณประตู 2 ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร ซึ่งกำหนดตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรทุกสัปดาห์วันจันทร์ –พุธ – ศุกร์ แบ่งเป็นสองช่วงเวลา 10.00 – 11.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. บริเวณเลยหน้าศูนย์อาหารและบริการ 1 (หน้าสวนรุกขชาติ) สามแยกไฟจราจรหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร บริเวณประตูเข้า – ออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประตู 2 ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประตู 5 สีฐาน ประตู 8 กังสดาล ประตู 10 วัดป่าอดุลยาราม ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 โดยมี ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจรโดยการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สร้างจิตสำนึกให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยและพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ กรณีพบผู้ฝ่าฝืนจะทำการตรวจเตือน บันทึกชื่อ ลงโทษทางวินัยสำหรับนักศึกษา และแจ้งต้นสังกัดสำหรับบุคลากร

         โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยตระหนักถึงปัญหาความสูญเสียและความรุนแรง ของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ โดยการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจร และดำเนินการกวดขันวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงเป็นศูนย์ โดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ดำเนินการตั้งแต่สื่อสารและสร้างความเข้าใจกฎระเบียบประกาศข้อบังคับที่ใช้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และจัดอบรมและให้ความรู้แก่ตัวแทนนักศึกษาในการสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจรเบื้องต้น

          ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม กล่าวว่า “ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่จำเป็นและมีบทบาทในการใช้สัญจร จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยสาเหตุจากผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่รถอย่างถูกต้องปลอดภัย ไม่เคารพกฎจราจรรวมถึงขาดจิตสำนึกความปลอดภัยในการสวมใส่หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานทั้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุแก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สัญจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนครั้งที่ 1 จะมีการตักเตือน หากฝ่าฝืนอีกครั้งที่ 2 จะลงโทษโดยการให้บำเพ็ญ และหากฝ่าฝืนอีกครั้งที่ 3 จะมีการตัดคะแนนความประพฤติสำหรับนักศึกษา และสำหรับบุคลากรจะถูกแจ้งไปที่ต้นสังกัด ด้วยความมือร่วมจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กองกิจการนักศึกษา และสถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันสวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงให้เป็นสังคมต้นแบบ”

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »